Amerikaanse ‘payrolls’ verpulveren verwachtingen

De markten: kort op de bal

Maar loongroei blijft achterop

Flag US

De Amerikaanse arbeidstrein stoomde in april verder. Er kwamen 263 000 jobs bij, veel meer dan verwacht (190 000) en een sterke stijging t.o.v. een al stevige maand maart (189 000). Elke sector (diensten, goederen en overheid) droeg bij. De werkloosheidsgraad tuimelde van 3.8% naar 3.6%, het laagste niveau in bijna 50 (!) jaar. Dat is wel minstens deels het gevolg van een afbrokkelende participatiegraad. Die nestelt zich terug op het meerjarengemiddelde rond 62.8% (vs. 63.0% in maart). De arbeidsmarkt staat dus roodgloeiend. Toch vertaalt die arbeidskrapte zich nog steeds niet in sterk aantrekkende loongroei. Die bleef in april steken op 0.2% m/m of 3.2% op jaarbasis. Het cijfer in maart werd wel lichtjes opwaarts herzien (van 0.1% m/m tot 0.2% m/m).

Goldilocks is terug van (nooit?) weggeweest. De Amerikaanse arbeidsmarkt, en bij uitbreiding de economie, doet het goed. In het verleden leidde dat tot oplopende inflatie, onder meer gedreven door een versnelling van de loongroei. Maar net dat laatste blijft al enige tijd uit (niet alleen in de VS, trouwens). Dat betekent dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) in principe weinig reden heeft om de rente te verhogen om oververhitting tegen te gaan. Evenmin sterken deze solide cijfers de case voor een renteverlaging. Het Amerikaanse arbeidsmarktrapport speelt de bal met andere woorden recht in de voeten van de Fed, die afgelopen woensdag noch voor een renteverhoging noch voor een -verlaging pleitte.

De beperkte reactie op de markt spreekt boekdelen. De loongroei duwt de Fed niet in de één of andere richting. Op de wisselmarkt wint EUR/USD marginaal terrein maar dat is vooral de rechtzetting van de (lichte) dollarsterkte in de aanloop naar het rapport. De Amerikaanse tweejaarsrente – gevoelig aan het monetair beleid van de Fed – verliest een klein basispunt. De Amerikaanse beurzen (futures) kunnen de data wel smaken en breidden de winsten verder uit.
 

Figuur - EUR/USD: payrolls houden Fed op neutrale koers

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.