Europese data eindigen aan de onderkant van verwachtingen …

De markten: kort op de bal

… maar markt weigert directionele posities in aanloop naar data “crunch” week

Flag EU

Deze voormiddag publiceerde de ECB de aangroei van het geldaanbod. Die dikte in maart aan tot 4.5% (op jaarbasis) tegenover 4.3% in februari. Het kredietverleningsrapport toonde wel een minder uitbundige kredietverlening aan Europese gezinnen en bedrijven. Die zette een stapje terug van respectievelijk 3.3% tot 3.2% en 3.8% tot 3.5%. De terugval blijft ordelijk en is niet meteen een reden voor bezorgdheid. Toch houden we de datareeks verder in het oog. Toenemende kredietaversie bij consumenten en producenten heeft immers mogelijk repercussies voor de economische groei op lange(re) termijn.

Ook het Europees economisch vertrouwen (opgesteld door de Europese Commissie) haalde zopas de lat niet. De sentimentsindicator daalde voor de 10e maand op rij van 105.6 tot 104.0, het laagste niveau sinds eind 2016. De markt rekende op een beperktere daling tot 105.0. Vooral de industriële sector tekent wederom een zwakke prestatie op. Het vertrouwen in de dienstensector stabiliseerde. De vooruitkijkende deelreeks is evenmin om vrolijk van te worden. Bedrijven schatten de algemene economische context over de komende 12 maanden somber in. De reeks brokkelde af tot het laagste peil sinds begin 2016.

De wisselmarkt reageert eerder stoïcijns. Na de kleine opwaartse beweging in de vroege handelsuren bevindt EUR/USD zich in een uiterst nauw zijwaarts kanaal rond het 1.116-niveau. Echt verbazend is dat niet. De alweer zwakke Europese PMI-indicatoren (half april) waren immers al een teken aan de wand van het aanhoudend tanend bedrijfsvertrouwen. Anderzijds staan we aan de vooravond van een cruciale dataset die het huidig beeld van het muntkoppel en de Amerikaanse/Europese rentes drastisch kunnen bijsturen. We krijgen onder meer zicht op het Amerikaans ISM-bedrijfsvertrouwen en de arbeidsmarkt, de Europese groei- (Q1) en inflatiecijfers (april) en het Chinees bedrijfsvertrouwen. Voorlopig weigert de markt dan ook enige directionele posities in te nemen in de aanloop naar deze data “crunch” week.

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.