Duitse economie krimpt in het derde kwartaal

De markten: kort op de bal

Meer dan een éénmalige uitschuiver?

De economische activiteit in Duistland kromp in het derde kwartaal met 0.2% kw/kw. De activiteit bevond zich daardoor nog slechts 1.1% boven het niveau van een jaar geleden. In het tweede kwartaal was dat nog 2.3% j/j. Zwakke groei in Duitsland was verwacht, maar de markt had toch op een iets beperktere terugval gerekend (-0.1% Q/Q en 1.3% Y/Y).


De Duitse statistische diensten geven nog weinig details over de samenstelling van het BBP. Aan de productiezijde wordt vooral gewezen op de forse terugval in de automobielsector. Het afstemmen van de productie op strengere emissienormen zorgde voor een overgangsperiode met een (tijdelijk) forse terugval in productie. Op dit ogenblik is het moeilijk in te schatten in wel mate de groeivertraging ook andere sectoren in de economie aantastte (bijvoorbeeld de dienstensector). De cijfers hier zijn nog niet volledig. Sommigen zeggen dan ook dat het cijfer nog (lichtjes) opwaarts kan worden bijgesteld. Hoe dan ook, het derde kwartaal in Duistland was niet goed en investeerders zullen zich hoe dan ook afvragen of/in welke mate de vertraging niet door algemene factoren zoals de verstoring van de wereldhandel door het handelsconflict, werd veroorzaakt. Ook wat de vraagbenadering van het rapport betreft zijn nog maar enkel indicatoren bekend. Het statistisch bureau gaf aan dat naast de negatieve bijdrage van de export (vooral auto’s) ook de particulier consumptie zwak was. Een positieve noot is dat de investeringen het waarschijnlijk dan weer goed deden.

De marktreactie op het zwakke Duitse groeicijfer was beperkt. De problemen in de autosector waren geen verrassing. Voor het vierde kwartaal worden een herstel verwacht in de orde van 0.4%-0.5% kw/kw. EUR/USD blijft het wel moeilijk hebben om zich in de buurt van 1.13 te handhaven.

Overigens was Duitsland niet de enige economische grootmacht die het moeilijk had in het derde kwartaal. Ook Japan liet in die periode een krimp in de activiteit optekenen van -0.3% kw/kw. Die terugval was echter vooral een ‘uitvlakken’ na een ongewoon sterke groei (0.8% kw/kw) in de periode april/juni. Bovendien waren ook hier uitzonderlijke factoren in het spel (aardbeving, extreme weersomstandigheden) die het moeilijk maken om conclusies te trekken over de onderliggende groeitrend.
 

Figuur - EUR/USD: euro blijft lichtjes in het defensief na zwakke Duitse groei

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.