Chinese cijfers bergen groei-doemscenario (voorlopig?) op …

De markten: kort op de bal

… maar volgend economisch ijkpunt loert al om de hoek

Algemeen groeioptimisme zette de markten afgelopen vrijdag stevig onder stoom. Sterke Chinese data (kredietverlening, handelsbalans) waren de directe aanleiding. Begin deze week ebde het optimisme wat weg. De markt zocht naar meer bewijs die de vrijdagsrally rechtvaardigde. Het verhoopte uitsluitsel door de eerste kwartaalresultaten van (voornamelijk financiële) bedrijven bleef uit. De Chinese groeicijfers m.b.t. het eerste kwartaal van dit jaar stonden op de economische kalender daarom in het rood omcirkeld.

Vanmorgen publiceerden ijverige Chinese statistici een groei van 1.4% kw/kw voor 2019Q1. Op jaarbasis klokt de groei af op 6.4%, iets meer dan de geanticipeerde 6.3%. De BBP-data vielen bovendien samen met ander belangrijk cijfermateriaal. Industriële productie dikte in de periode januari-maart met 6.5% j/j aan. De markt stelde een stijging van 5.6% voorop. De investeringsgroei bedroeg in hetzelfde tijdsbestek 6.3% (zoals verwacht). Kleinhandelsverkopen groeiden a rato van 8.3% (consensus).

Sterke cijfers, dus. Ze bergen (voorlopig?) het groei-doemscenario op. Toch is er op de markt niet echt sprake van grote euforie. De Aziatische beurzen kleuren overwegend groen maar de flauwe prestatie van China springt in het oog. De Chinese beurzen noteerden het grootste deel van de handelsdag zelfs in het rood. Ook de Europese beurzen zetten momenteel maar een povere beurt neer. EUR/USD reageert wel positief op de cijfers en nestelt zich comfortabel boven 1.13.

De lauwe marktreactie is mogelijk toe te schrijven aan de economische kalender. Het eerstvolgende ijkpunt omtrent de economische groei is immers morgen al en dat houdt beleggers wat afzijdig. Toont het EMU PMI-bedrijfsvertrouwen (eindelijk) tekenen van economische heropleving? We houden ook de Amerikaanse kleinhandelsverkopen op donderdag in het oog. Als ook die data sterk(er dan verwacht) zijn, zet het groeioptimisme zich mogelijk verder door. Wordt dus nog vervolgd.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.