Aangroei Amerikaanse jobs (maart) herstelt van februari-dip …

De markten: kort op de bal

… maar loongroei (en dus inflatie?) en participatiegraad zetten stapje terug

Flag US

De Amerikaanse arbeidsmarkt kende in februari een stevige opdoffer. Er werden toen amper 20 000 nieuwe jobs gecreëerd. Ter vergelijking: de gemiddelde aangroei schommelde de afgelopen jaren rond het tienvoudige. Eenmalig en vertekend door de barre weersomstandigheden, was de mening van (het gros van) de analisten. Het meest recente banenrapport wijst inderdaad in die richting. De Amerikaanse economie creëerde 196 000 nieuwe jobs in maart. De markt stelde een stijging met 177 000 voorop. Het bulk van de aangroei situeert zich in de dienstensector (+ 170 000) met een opvallend herstel in het onderwijs en gezondheidssector (+ 60 000). Het februari-cijfer kreeg een licht opwaartse herziening (+ 13 000).

De overige details zijn minder uitbundig. De langzame stijging van de participatiegraad tijdens de afgelopen maanden zette zich in maart niet door. Iets minder mensen begeven zich op de arbeidsmarkt in vergelijking met vorige maand (63 % vs. 63.2%). De werkloosheidsgraad bleef stabiel op een historisch lage 3.8%. Vooral de teleurstellende loongroei sprong in het oog: 0.1% m/m (vs. 0.3% verwacht), 3.2% j/j (vs. 3.4%).

De cijfers spelen de bal recht in de voeten van de Fed. Die aanschouwt de zaken sinds een aantal maanden lijnrechtergewijs vanaf de zijlijn. De economische afkoeling (cf. minder sterke Amerikaanse data) en hardnekkig lage inflatie zetten de centrale bank ertoe aan om de balansafwikkeling eind september al stop te zetten en haar rentevooruitzichten (drastisch) neerwaarts bij te stellen. Een aangehouden normalisatie van het monetair beleid valt immers zonder voorwerp als de inflatie niet uit de hand loopt. De matige loongroei, een cruciale component voor het prijsverloop, suggereert dat dit ook binnen de voorzienbare toekomst zo blijft.

De cijfers veranderen allicht weinig aan de afwachtende houding van de Fed. Daarvoor moeten de data waarschijnlijk eerst aanhoudend sterk blijven. Beleggers hoeven dus niet meteen te rekenen op meer rentesteun voor de dollar. De markten reageren dan ook eerder gelaten. De opwaartse beweging van EUR/USD blijft uiterst beperkt (1.123 momenteel, onveranderd). De Amerikaanse tweejaarsrente, de meest gevoelige aan het Fed-beleid, laat de beperkte volatiliteit vlak na de publicatie achter zich en handelt stabiel t.o.v. openingsniveaus.
 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.