May scheurt brexitakkoord in twee

De markten: kort op de bal

Sterling in het defensief

Flag Brexit

Een nieuwe dag, een nieuwe stemming in het Britse parlement. Afgelopen woensdag nam dit Parlement nog het heft in eigen handen. Het stemde over een aantal (indicatieve) alternatieven brexit: het ‘Letwin-voorstel’. Geen enkel voorstel vond echter een meerderheid, waarop premier May opnieuw hintte om haar brexitvoorstel een derde maal voor te leggen aan het parlement. May gaf ook aan ontslag te willen nemen zodra het brexitakkoord in voege treedt. In dit scenario toonden een aantal Brexiteers in haar partij zich bereid om het akkoord alsnog goed te keuren (Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg). Toch lijkt het er niet meteen op dat May nu wél haar deal door het parlement krijgt. Dat komt deels omdat de Noord-Ierse DUP, die May’s minderheidsregering gedoogsteun verschaft, nog steeds het been stijf houdt.

Bijkomend probleem: een eerdere poging om haar deal opnieuw voor te leggen aan het Britse parlement werd door de ‘House speaker’ afgewezen door zich te beroepen op een oude wet die voorschrijft dat eenzelfde akkoord niet meerdere malen op een korte tijdspanne kan worden voorgelegd aan het parlement, zonder fundamentele wijziging. Ook nu is aan haar deal niets gewijzigd. Ze deelt haar brexitakkoord wel op in twee delen: in het scheidingsgedeelte en het gedeelte dat de toekomstige handels- en veiligheidsrelatie met de EU omschrijft. Een goedkeuring van dat eerste gedeelte is volgens May voldoende om aan de vereisten van de EU te voldoen en dat deel schotelt ze opnieuw voor aan het Britse parlement. We verwachten echter niet dat deze strategie zal lukken. Ondanks positieve signalen van Johnson en Rees-Mogg, blijft hun achterban waarschijnlijk wel bij hun mening. May kan haar voorstel dan wel splitsen, op zich blijft het wel dezelfde. Ook de Ierse DUP zal niet overtuigd zijn.

Het pond weet zich stilaan geen raad meer. De nieuwe fase van onzekerheid nadat het Britse parlement maar liefst 8 brexit-alternatieven wegstemde, bracht sterling in moeilijkheden. De munt verloor stevig terrein (-0.90%, EUR/GBP kortbij 0.86). Vandaag zet die trend zich verder en nestelt EUR/GBP zich boven 0.86. We verwachten een technisch gedreven handel vandaag met slechts een beperkt opwaarts sterlingpotentieel.
 

Figuur - EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.