De Fed schuift in sneltempo op in richting van de markten

De markten: kort op de bal

Dollar en Amerikaanse rentes gaan onderuit

Flag US

De Amerikaanse centrale bank (Fed) hield gisteren haar monetaire beleidsvergadering. De markt ging er niet van uit dat de Fed zou sleutelen aan de beleidsrente. Die bleef inderdaad stabiel op 2.25%/2.50%. De nieuwe ‘dot plot’ was veel meer onderwerp van discussie. Dat zijn de rentevoorspellingen (elk kwartaal) van de individuele Fed-leden. Het is een belangrijke indicatie over het aantal renteverhogingen in de periode onder beschouwing (2019-2021). Er heerste min of meer consensus rond een neerwaartse bijstelling tot slechts 1 renteverhoging in 2019 (komende van 2 in de december-dots) en geen in 2020 (vs. 1 renteverhoging in december). De Fed kwam iets straffer voor de dag en zette alle renteverhogingen voor dit jaar op stal. Ze stelde wel nog één voorop in 2020. De markt had ook aandacht voor de communicatie rond het tempo van de balansafwikkeling. Fed-voorzitter Powell kondigde voor het Amerikaans congres eerder dit jaar officieus het einde van de afbouw tegen eind 2019 aan. Toch kwam de centrale bank gisteren ook daar verrassend uit de hoek. Het tempo van de afwikkeling vertraagt vanaf mei en valt al in september dit jaar volledig stil. De Fed verwijst naar de afkoelende (wereld)economie en weinig overtuigende inflatie als oorzaak van haar u-bocht.

Beleggers staan al enige tijd veel ‘softer’ gepositioneerd dan de centrale bank. Maar de beleidsvergadering gisteren betekende toch een onverwachts grote stap in hun richting. Dat had uiteraard implicaties op de markten. De (Amerikaanse) beurzen waren verward. Een softe Fed is in theorie positief voor de aandelenmarkten. Tegelijk vrezen investeerders dat de stevige bocht van de Fed er komt omwille van een (nakende) economische afkoeling. Is de verwachte renteverhoging in 2020 de laatste van de huidige economische en monetaire cyclus? De reactie op de obligatiemarkt was eenduidig: de tienjaarsrente tuimelde zo’n 8 basispunten en bevindt zich momenteel rond het cruciale 2.5%-steunniveau. Ook de dollar ging onderuit nadat de Fed de munt het vooruitzicht op enige rentesteun (KT) ontnam. EUR/USD veerde op en heroverde de 1.14-kaap. De dollar blijft de komende periode allicht onder druk. We zijn niettemin voorzichtig over een verder (fors) herstel van het koppel want ook de euro heeft weinig zicht op rentesteun. Aan het technische plaatje verandert er weinig. Het koppel bevindt zich nog steeds in de zijwaartse 1.12/15-handelsband die begin november ontsproot. Een breuk aan de bovenzijde vereist wellicht aanhoudend zwakkere Amerikaanse/sterkere Europese data

 

Figuur - EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.