Britse inflatiedata doet sterling weinig …

De markten: kort op de bal

… maar brexit zet de munt onder druk

Flag UK

De Britse algemene inflatie versnelde in februari tot 1.9% j/j (0.5% m/m). Dat is iets sterker dan verwacht (1.8% j/j, 0.4% m/m). De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsschommelingen van volatiele componenten waaronder energie, brokkelde lichtjes af van 1.9% j/j tot 1.8% j/j. De markt rekende op een stabilisatie t.o.v. vorige maand. De overige prijsindicatoren vielen doorgaans eveneens vrij kort bij consensus. De (opnieuw) fors lager dan verwachte stijging van de huizenprijzen springt evenwel in het oog. Het VK rapporteert een toename van 1.7% j/j vs. 2.4% verwacht. Dat is het traagste tempo sinds midden 2013.

Het pond verliest terrein, maar dat heeft weinig te maken met de inflatiecijfers. Binnen exact 9 dagen verlaat het VK de EU, in theorie althans. In de praktijk dringt zich bijna onvermijdelijk een uitstel op om een chaotisch vertrek te vermijden. May verzoekt de EU om een beperkte verlenging (3 maand) om de (harde) brexiteers binnen de eigen rangen niet tegen de borst te stuiten. De EU staat daar weigerachtig tegenover omdat de eerste minister geen alternatieve visie (voorstel tot aanpassing van de brexitdeal, nieuw referendum …) kan voorleggen die voor alle partijen behapbaar is. De EU heeft een voorkeur voor een langer uitstel al is het onduidelijk of dat praktisch (Europese verkiezingen in mei, vetorecht van individuele lidstaten) haalbaar is. EUR/GBP verstevigt momenteel tot kortbij 0.86.
 

Figuur - EUR/GBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.