Britse arbeidsmarkt houdt meer dan goed stand

De markten: kort op de bal

Pond reageert nauwelijks

Flag UK

In de drie maanden tot januari werden in het VK 222 000 bijkomende jobs gecreëerd. De markt had slechts gerekend op een meer bescheiden 120 000. De jobcreatie eind vorig jaar/begin dit jaar bevindt zich aanzienlijk boven de trend/het gemiddelde van de voorbije jaren. De reguliere loongroei klokte in januari af op 3.4% m/m, exact zoals verwacht, en opnieuw een evenaring van de cyclische top. De werkloosheidsgraad daalde van 4.0% tot 3.9%.

De sterke prestatie van de arbeidsmarkt is opvallend omdat een aantal vertrouwensindicatoren (zoals de PMI’s) wezen op een (aanzienlijk) verlies aan economisch momentum in de aanloop naar de officiële brexitdatum van 29 maart. Toch is de goede prestatie van de arbeidsmarkt misschien niet zo verrassend. Ook buiten het VK blijven de binnenlands georiënteerde sectoren (inclusief de vraag naar arbeid) het in veel westerse landen goed doen, ondanks de internationale onzekerheid. Bovendien zijn de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt eerder achteroplopend op de economische cyclus De arbeidsmarkt zegt meestal meer over het recente verleden en actuele status van de economie dan over de toekomst. In dit verband blijft de vraag hoe lang de Britse arbeidsmarkt goede statistieken zal kunnen blijven voorleggen, zeker indien bijvoorbeeld de investeringen achterblijven/verder worden uitgesteld omwille van brexit.

Indien de arbeidsmarkt sterk zou blijven en vooral de loonstijgingen zouden versnellen, is dat in principe een reden voor een relatief snelle renteverhoging door de Bank of England. Voorlopig is het huidig tempo van loonstijgingen (rekening houdend met productiviteitsstijging) nog steeds vrij goed in lijn met een inflatie van om en bij de 2.0%. Bovendien nam de BoE recent een iets meer voorzichtige/afwachtende houding aan in verband met de timing van een eerste renteverhoging. Ze wil de tijd nemen om de gevolgen van de Brexit-onzekerheid maar ook van de impact van de internationale context op de Britse economie, correct in te schatten. In de context bleef de winst van het pond op de goede cijfers vandaag uiterst beperkt. Eerst meer duidelijkheid over brexit, dan kan eventueel de BoE terug op de radar van de markten komen.
 

Figuur - EUR/GBP: pond profiteert slechts zeer beperkt van goed arbeidsmarktrapport

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.