Britse Parlement wil hoe dan ook geen no-deal brexit

De markten: kort op de bal

May heeft steeds minder speelruimte. Pond zet opmars voort.

Flag UK

Brexit heeft al vele onverwachte capriolen opgeleverd. Nochtans zag het er vooraf naar uit dat de ‘roadmap’ voor de geplande brexitstemmingen in het Britse Parlement deze week min of meer vast lag.
Het stond in de sterren geschreven dat Brits PM May dinsdag geen meerderheid in het House of Commons zou overtuigen om haar (beperkt aangepaste) brexitdeal goed te keuren.


Ook de stemming van gisteren leek op het eerste gezicht een ‘evidentie’. De meerderheid van de Commons zou een no-deal brexit afwijzen. Alleen een minderheid van ‘hard-line brexiteers’ zouden voet bij stuk houden en die optie open houden. Toch leverde de stemming weer een verrassing op. PM May had er enkel op gerekend dat een no-deal brexit zou worden uitsloten voor 29 maart . De Commons, inclusief een deel van haar eigen partij, stemde echter voor een amendement dat ook later geen no-deal brexit wil. Als ze rekening houdt met de wens van het Parlement, kan May die stok achter de deur dus niet meer gebruiken. Als…


De stemmingen in het Britse Parlement zijn immers slechts ‘moties’. Aanbevelingen en geen wetten. Wettelijk is Artikel 50 dat brexit activeert nog steeds in voege, ook zonder akkoord. Met andere woorden, een no-deal brexit blijft op 29 maart het wettelijke ‘by default’ scenario, ook al wil een de meerderheid het niet.

Vandaag stemt het Britse Parlement over een uitstel van de brexitdeadline (29 maart). Eens te meer zijn de zaken niet zo simpel als ze op het eerste gezicht lijken. Het Parlement zal waarschijnlijk voor een uitstel gaan. De vraag is: welk uitstel. Geloof het of niet, maar PM May gaat haar verketterde deal volgende week (20 maart) toch nog eens voorleggen aan het Lagerhuis. Ze hoopt nog steeds dat de voorstanders van brexit op een bepaald ogenblik eieren voor hun geld zullen kiezen nu ze zien dat de kansen op een veel softere brexit of helemaal geen brexit (nieuwe verkiezingen, nieuw referendum) fors toenemen. Als haar deal alsnog wordt goedgekeurd, zal PM May aan Europa (er is een Europese top op 21 maart) een kort uitstel vragen om alles wettelijk in orde te brengen. In het andere geval zal het VK een langer uitstel vragen. In dat verband heeft de EU het signaal gegeven dat het VK geen lang uitstel krijgt zonder duidelijkheid over waar dat toe zal leiden. Hoe dan ook levert een uitstel tot na de Europese verkiezingen problemen op, zowel voor de EU (samenstelling van het Europees parlement vanaf juli) als voor het VK (gaan ze überhaupt nog Europese verkiezingen organiseren?). Kortom, wie dacht dat de politieke beslissingsboom er eenvoudiger zou uitzien na de stemmingen deze week, heeft het mogelijk bij het verkeerde eind.
Op de markten trekt het pond zich van al die onzekerheid niet al te veel aan. De wisselmarkt heeft vooral oog voor het feit dat een catastrofale no-deal brexit er zo goed als zeker niet komt. Sommige ‘GBP-longs’ hopen misschien zelfs dat uitstel leidt tot of afstel of tot een zeer sterk verwaterde versie van brexit. EUR/GBP testte al de 0.85 zone, het sterkste niveau voor het pond tegen de euro in bijna twee jaar. De optimisten hebben het politiek momentum achter zich. Toch blijft de kans op commotie en turbulentie op korte termijn groot. In dat perspectief vinden we dat er ondertussen toch al meer dan voldoende goed nieuws is verdisconteerd.
 

Figuur - EUR/GBP: hoeveel goed nieuws heeft het pond ondertussen verdisconteerd?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.