Poolse centrale bank verwacht geen renteverhoging op korte tot middellange termijn.

De markten: kort op de bal

Zloty houdt recente winst vast

De Poolse centrale bank(NBP) hield de rente gisteren zoals verwacht onveranderd op 1.5%. Dat blijft opvallend gezien de aanhoudend sterke groei in het land (0.5% kw/kw en 4.9% j/j in het vierde kwartaal van vorig jaar).

De bank ziet tot nader bericht geen reden om het soepel monetaire beleid aan te passen. Ook een substantieel fiscaal stimuleringspakket dat de regering vorige maand aankondigde heeft de mening van de meerderheid van de gouverneurs niet veranderd. Na de aankondiging van dat pakket is het ontluikende debat over een eventuele renteverlaging nu blijkbaar wel van de baan. Voorzitter Glapinski behoudt zelfs zijn mening dat de rente mogelijk tot 2022 op het huidige lage niveau kan blijven, al wordt die zeer ‘dovishe’ visie niet door alle gouverneurs binnen het beleidscomité onderschreven.


De Poolse centrale bank verantwoordt haar aanhoudend uiterst soepel beleid vanuit een blijvend lage inflatie, al stijgen de lonen al enige tijd zeer aanzienlijk in Polen. Toch heeft de NBP haar inflatievooruitzichten voor dit en volgend jaar nog neerwaarts bijgesteld. Zo ziet de NBP een kans van 50% dat de inflatie zich dit jaar binnen de band van 1.2% tot 2.2% bevindt (komt van 2.6% tot 3.9%). Voor volgend jaar staat die 50% inflatieband op (1.7%-3.6%). De Poolse centrale bank streeft ernaar om inflatie zo kort mogelijk bij 2.5% te houden met een toegelaten schommelingsband van +/- 1%. De lage inflatie ondanks de solide groei en loonstijgingen is onder meer het gevolg van acties die regering nam om de stijging van de energieprijzen te beperken. Wat de groei betreft ligt het 50% waarschijnlijkheidsinterval van de NBP op 3.3%-4.7% voor dit jaar en 2.7% tot 4.6% volgend jaar.


De zloty reageerde gisteren nauwelijks op de beleidsbeslissing van de NBP en de toelichting achteraf. De munt verstevigde na de aankondiging van de het fiscaal pakket vorige maand. Daarmee is het debat over een eventuele renteverlaging van de baan, maar ook voor de zloty lijkt rentesteun tot nader bericht nog ver af.
 

Figuur - EUR/PLN: zloty behoudt recente winst, maar heeft geen uitzicht op rentesteun.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.