China streeft naar een gecontroleerde groeivertraging

De markten: kort op de bal

Accent op fiscale stimulus

Vanmorgen stelde de Chinese Premier Li Keqiang zijn economische plannen voor aan het jaarlijks Congres van de Chinese Volkspartij. Meer nog dan in andere landen is groei van cruciaal belang voor het land, maar in dit geval zeker ook voor het politieke regime. Dat zoekt zijn legitimiteit in belangrijke mate in een geordende, voldoende hoge groei die zorgt voor de creatie van de nodige arbeidsplaatsen en voor een gestage groei van de welvaart voor de gemiddelde Chinese burger.

De periode van dubbele jaarlijkse groeicijfers ligt al lang achter ons, maar op dit ogenblik krijgt de trendmatige groeidaling een neerwaarts duwtje bij, onder meer door de wereldwijde groeivertraging en het aanslepend handelsconflict met de VS. Vorig jaar klokte de groei af op 6.6%. Voor dit jaar werd een aanvankelijk een groei van om en bij de 6.5% voorzien. Daar komt de regering nu op terug een nieuwe doelzone is 6.0% tot 6.5%

Die groei zal er ook niet ‘vanzelf’ komen. De economie heeft hulp, bijkomende stimulus, nodig. In het verleden kwam die er vaak via algemene maatregelen, bijvoorbeeld onder de vorm van een monetaire versoepeling. De voorbije jaren probeerde de regering die algemene monetaire of fiscale aanpak te vermijden omdat ze dikwijls leidde tot ongecontroleerde/excessieve schuldopbouw in projecten met een te lage productiviteit. Vorig jaar ging de Chinese centrale bank daarom over tot een meer specifiek gerichte versoepeling via minder strikte kapitaalvereisten voor kredietverlening aan specifieke groepen of sectoren.
Vandaag stelt de regering nu ook een selectieve budgettaire stimulus voor. Infrastructuurprojecten behoren nog steeds tot de toolkit van de Chinese overheid maar er zijn ook selectieve belastingverlagingen, onder meer voor (productie)sectoren die getroffen werden door het handelsconflict met de VS. Door het geheel van de maatregelen wordt verwacht dat het Chinese overheidstekort kan oplopen van 2.6% van het BBP in 2018 tot 2.8% dit jaar.
China bevindt zich in een specifieke situatie, maar in de mate dat de beleidsrentes laag zijn en een algemene versoepeling van het monetaire beleid in veel landen tot ongewenste neveneffecten leidt, komt fiscale stimulering steeds meer op de voorgrond als middel om de economie te stimuleren.


Het verleggen van het accent van monetaire naar fiscale stimulering is ceteris paribus normaal ook eerder positief voor de munt. De yuan won recent al terrein omdat een relatief sterke munt waarschijnlijk deel zal uitmaken van het handelsakkoord met de VS. Vanmorgen bleef de reactie van de yuan echter zeer beperkt.
 

Figuur - USD/CNY: Yuan blijft relatief sterk, maar geen bijkomende winst omwille van fiscaal pakket.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.