Reserve Bank of Australia (RBA) houdt de boot voor lagere rente (voorlopig?) af.

De markten: kort op de bal

Aussie dollar toont maar weinig animo

Flag Australia

Vanmorgen hield de RBA de beleidsrente zoals verwacht onveranderd op 1.5%. De RBA heeft tot nader bericht een ‘neutral bias’. Ze ziet beleidsrente op korte tot middellange termijn onveranderd en spreek zich niet echt uit over de richting van een eventuele wijziging. De recente afkoeling in de wereldconjunctuur, de inflatieafkoeling omwille van de lagere olieprijs en een minder uitbundige groei in Australië in de tweede helft van 2018 doen de markten al een tijdje overhellen in de richting van renteverlaging. Voor het vierde kwartaal van dit jaar verdisconteert de markt meer dan 50% kans op een renteverlaging.
Alvast vandaag gaf de RBA niet toe aan de lokroep van de markt voor lagere rentes. De RBA erkent de recente groeivertraging maar ziet die toch vooral als tijdelijk van aard. De centrale bank gaat nog steeds uit van 3% groei dit jaar. Het soepel monetair beleid blijft de groei ondersteunen. De RBA rekent ook op blijvend goede investeringen en publieke infrastructuurwerken. De sterke arbeidsmarkt (toenemende tewerkstelling, historisch lage werkloosheidsgraad (5%) en geleidelijk aantrekkende lonen) moet de consumptie blijven ondersteunen. Mogelijk houdt de RBA ook rekening met een eventuele versoepeling van het fiscaal beleid in de begroting die volgende maand wordt bekend gemaakt, al wordt dat door de RBA niet openlijk gezegd.


De RBA verwacht dan ook dat de (onderliggende) inflatie binnen de doelzone van 2-3% zal blijven, al zal het proces iets meer geleidelijk verlopen dan tot nu verwacht (2.0% dit jaar, 2.25% volgend jaar). De RBA blijft nog steeds alert voor de hoge schuldgraad van de gezinnen en de impact van een minder uitbundige vastgoedmarkt in sommige regio’s. Die factoren kunnen wegen op het beschikbaar inkomen en het consumentenvertrouwen ondermijnen. Over de Australische dollar blijft de RBA neutraal.


De reactie van de Aussie dollar vanmorgen was uiterst beperkt. Gezien de marktverwachting/positionering voor een renteverlaging had de Aussie dollar wat kunnen stijgen. Het feit dat dit niet gebeurde, suggereert dat de markt denkt dat voorzitter Lowe en co op termijn toch bakzeil zullen halen. In dit verband is er morgen een eerste belangrijke test met de groeicijfers over het vierde kwartaal. Er wordt een matige 0.3% kw/kw en 2.6% j/j verwacht. Een zwak cijfer zal de rentespeculatie in de markt alleen maar aanwakkeren. Er is vannacht ook een speech van RBA gouverneur Lowe. Ook hier zullen eventueel softe uitspraken de markt niet ontgaan. Zonder echt positieve verrassingen blijft de Aussie dollar waarschijnlijk in het defensief.
 

Figuur - AUD/USD: Aussie dollar profiteert voorlopig niet van relatief optimisme van de RBA

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.