Amerikaans BBP groeit meer dan verwacht in laatste kwartaal 2018

De markten: kort op de bal

Dollar en Amerikaanse rentes schuiven hoger

Flag US

We moesten er even op wachten, maar vandaag publiceerde het Bureau of Economic Analysis de Amerikaanse groei voor het laatste kwartaal van vorig jaar. Dat is veel later dan normaal en is te wijten aan de gedeeltelijke sluiting van bepaalde Amerikaanse overheidsdiensten, waaronder het BEA, eind 2018 tot midden februari.

De VS groeiden in 2018Q4 met 2.6% kw/kw op geannualiseerde basis. De markt rekende op een groei van “slechts” 2.2% kw/kw na een al sterk Q3 (3.4%) en een uitzonderlijk goed Q2 (4.2%). De grootste bijdrage kwam, zoals gewoonlijk, van de private consumptie. Joe Sixpack spendeerde weliswaar minder in vergelijking met voorgaande kwartalen, hij blijft verantwoordelijk voor bijna 75% van de groei in 2018Q4 (1.92% van de 2.6% groei). De tweede pijler waarop de groei rust, zijn bedrijfsinvesteringen. Na een flauw derde kwartaal, investeerden de Amerikaanse ondernemingen opnieuw. Ze droegen 0.62% bij. De voorraadopbouw en overheidsbestedingen hielpen de economie slechts marginaal groeien. De negatieve impact van de netto-export (export minus import) bleef eveneens uiterst beperkt. Het BEA gaf ook de kern PCE-inflatie (excl. voeding en energie) in de VS over het vierde kwartaal vrij. Die klokte af op 1.7% kw/kw (geannualiseerd), iets sterker dan verwacht (1.6%).

De cijfers zijn een belangrijke input voor de Amerikaanse centrale bank (Fed). Die plaatste zichzelf onlangs aan de zijlijn. De Fed wacht de economische/financiële ontwikkelingen af vooraleer de monetaire verstrakkingscyclus verder te zetten. De groei“vertraging” eind 2018 is absoluut geen reden voor paniek en blijft in een globaal perspectief uiterst sterk. Maar in combinatie met een (core)PCE ruim onder de 2%-doestelling, geeft dat de centrale bank voldoende tijd om de kat uit de boom te kijken. Powell & co houden 20 maart de volgende beleidsvergadering.

De marktreactie is gemengd. Amerikaanse beursfutures zijn niet onder de indruk van de sterke groei. De Amerikaanse rentes schuiven wel zo’n 3 basispunten hoger. De uitlopende Amerikaans/Europese renteverschillen zetten op hun beurt EUR/USD onder druk. Het paar moet de net herwonnen kaap van 1.14 opnieuw opgeven en noteert momenteel rond 1.138.
 

Figuur - EUR/USD zakt opnieuw door 1.14 na sterke Amerikaanse groei

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.