Keert de olieprijs terug op de marktradar?

De markten: kort op de bal

Wie geeft toe?

vlagecolie

In de risk-off beweging van eind vorig jaar dook ook de olieprijs fors lager. Het is nooit evident vast te stellen of een daling van de olieprijs het resultaat is van een aanbodoverschot of een vraagtekort. In de beweging van eind vorig jaar speelde de vrees voor een globale economische neergang zeker een (aanzienlijke) rol. Eind vorig jaar bereikte OPEC, samen met een aantal niet-leden van het kartel, een akkoord om de productie te beperkten en zo de prijs te ondersteunen. De combinatie van een verbeterd marketsentiment, een softere Fed en de aangekondigde productiebeperking leiden begin dit jaar tot een gestaag herstel van de olieprijs. De prijs voor een vat Brent ruwe olie steeg van een dieptepunt van $50 tot $67 begin deze week.


De olieprijsstijging is alvast President Trump niet ontgaan. Hij riep de OPEC+ landen op om af te zien van maatregelen die de olieprijs verder ondersteunen omdat het kan wegen op de fragiele wereldgroei en het beschikbaar inkomen van de consument aantast. In een eerste reactie zijn die olieproducenten niet onmiddellijk geneigd om Trump’s suggestie te volgen.
Toch is het signaal misschien een wake-up call die voor de markten van belang kan zijn. De daling van de olieprijs had immers ook impact op een aantal andere markten en zelfs op het beleid van de centrale banken. De fors lagere olieprijs duwde de inflatie en de inflatieverwachtingen fel omlaag. Die lage inflatie geeft onder meer de Fed de ruimte om de kat uit de boom te kijken bij de normalisatie van haar beleid. Anderzijds is de lage inflatie samen met de vertragende groei, ook een element in het debat of de ECB al of niet zal kunnen starten met een zeer geleidelijke renteverhoging eind dit jaar.


Kort samengevat: tot nu bleef het herstel van de olieprijs onder de radar als een thema voor de markten. Als OPEC voet bij stuk houdt en de productiebeperking tot een verdere stijging leidt, zullen naast Trump mogelijk ook de markten weer meer aandacht (moeten) geven aan de (inflatoire) risico’s van een hogere olieprijs.
 

Figuur - Brent olie (geel, links) & 10-j VS inflatieverwachting (rood, rechts): wordt hogere olieprijs opnieuw een thema voor de (rente)markt?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.