Britse economie houdt meer dan goed stand in het derde kwartaal

Pond reageert nauwelijks

Flag UK

De Britse groei versnelde in het derde kwartaal tot 0.6% kw/kw. De economische activiteit lag daarmee 1.5% hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In het tweede kwartaal groeide de economie slechts 0.4% kw/kw en 1.2% j/j.


De Britse particuliere consumptie deed het goed in het derde kwartaal. De bestedingen van de gezinnen werden ondersteund door aankopen gerelateerd aan het warme zomerweer. In een iets langer perspectief werden de bestedingen mogelijk ook lichtjes ondersteund door het afbrokkelen van de inflatie in de eerste jaarhelft. Dat verminderde de druk op het beschikbaar inkomen omwille van de daling van het pond na het Brexit-referendum. De groei werd ook ondersteund door een forse positieve bijdrage van de netto export (saldo tussen export en import). Hoewel positief, spelen hierbij waarschijnlijk statistische effecten. De positieve bijdrage volgt immers op een ongewoon scherpe negatieve bijdrage in het tweede kwartaal. Ondanks de sterke kwartaalgroei waren ook enkele minder gunstige elementen die suggereren dat de Britse economie in de nabije toekomst mogelijk naar een lager groeipad zal terugkeren. De bedrijfsinvesteringen droegen voor het derde kwartaal op rij negatief bij tot de economische groei. Hier speelt de onzekerheid omtrent Brexit zeker een rol. Het valt nog maar te bezien of er hier op korte termijn een kentering komt, zelfs als de EU en het VK tot een Brexit-akkoord komen. Ook dan blijft er immers nog veel werk aan het uittekenen van de nieuwe ‘handelsarchitectuur’ van het VK. Die onzekerheid kan bedrijven nog een hele tijd voorzichtig maken in verband met investeringen. Na de ‘zomer-hype’ in de groei wijzen de cijfers voor september ook al op minder uitbundig groeipad. De Bank of England gaf vorige week in het inflatierapport al aan dat ze rekening houdt met een vertraging van de groei in het vierde kwartaal, mogelijk richting 0.3%.


De marktreactie op het Britse groeicijfer was beperkt. Het was grotendeels in lijn met de werkhypothese van de Bank of England en is dus op zich geen reden om een wijziging/bijsturing in het monetaire beleid te verwachten. Voorlopig zijn de handen van de BoE hoe dan ook gebonden zolang er geen politiek akkoord is over Brexit. Na de recente stijging van het pond (daling van EUR/GBP) stabiliseert de EUR/GBP combinatie nu in de lage 0.87. Dat is echter vooral ingegeven door de nieuwsheadlines over Brexit, eerder dan door de economische data.
 

Figuur - EUR/GBP test eerste belangrijke steunzone.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.