Riksbank houdt rente én outlook onveranderd

De markten: kort op de bal

Mandaat voor FX-interventies wordt niet verlengd

Eind vorig jaar verhoogde de Zweedse Riksbank de beleidsrente voor het eerst deze cyclus, van -0.5% tot -0.25%. Vanochtend hield de centrale bank de beleidsrente zoals verwacht onveranderd. In de begeleidende verklaring weerstaat ze de sireneroep om extra voorzichtigheid in te bouwen gegeven de internationale, onzekere, context. Voor een centrale bank die de voorbije jaren geen gelegenheid onbenut liet om het monetaire beleid te versoepelen, is dat opmerkelijk. De Riksbank is tevreden met de staat van de economie en verwacht dat de groei de volgende jaren (!) goed zal blijven. Concreet vertaalt zich dat in groeivooruitzichten van 1.3% voor dit jaar, 1.9% in 2020 en 1.8% in 2021. Het groeipad is wel marginaal verlaagd vergeleken met december. De Zweedse werkloosheidsgraad staat op het laagste peil in een decennium. Sterke groei en krapte op de arbeidsmarkt zullen de Zweedse inflatie rond de 2%-inflatiedoelstelling houden. Macroprudentiële maatregelen (striktere voorwaarden bij de kredietverlening door de banken) moeten voorkomen dat de al hoge schuldgraad van de gezinnen nog verder oploopt en de zeepbel op de vastgoedmarkt intomen. De communicatie over toekomstige renteverhogingen wijzigde niet. De Riksbank wil de beleidsrente eind dit jaar optrekken tot 0% en daarna gestaag verder verstrakken a rato van twee renteverhogingen per jaar.


Tot slot zette de Riksbank nog een marginale stap vooruit in het normalisatieproces. Sinds januari 2016 heeft de centrale bank de bevoegdheid om op te treden in de wisselmarkt via interventies. Die uitzonderlijke maatregel behoorde, net als het aankopen van obligaties, tot het Zweedse versoepelingsarsenaal. In de praktijk heeft de Riksbank amper gebruik gemaakt van haar opdracht om een ongewenste versteviging van de Zweedse kroon te verhinderen. Vanaf heden wordt het mandaat voor FX-interventies niet verlengd. De aankondiging verklaart waarschijnlijk de (beperkte) stijging van de Zweedse kroon. EUR/SEK daalt van 10.50 richting 10.45.
 

EUR/SEK: Marginale versteviging van Zweedse kroon na beleidsvergadering Riksbank

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.