Noorse inflatie stijgt minder dan verwacht

Kroon zet een stapje terug

De Noorse prijzen stegen in oktober iets minder dan algemeen verwacht. De algemene inflatie brokkelde af van 3.4% tot 3.1% (-0.2% m/m), onder impuls van dalende elektriciteitsprijzen. Dat zorgde de vorige maanden nog voor een forse klim van de inflatie. De kerninflatie (exclusief energie en belastingwijzigingen) zakte van 1.9% (0.0% m/m) tot 1.6%. Consensus daar lag op een lichtere daling tot 1.8%.


De algemene inflatie bevindt zich al enkele maanden boven de officiële 2%-doelstelling van de Noorse centrale bank (Norges Bank). De Norges Bank startte vorige maand met een eerste renteverhoging sinds 2011 haar opwaartse rentecyclus. Ze stelde daarbij een geleidelijk pad van meer renteverhogingen in het vooruitzicht, met een eerstvolgende in het eerste kwartaal van 2019. Toen ook in september de inflatie op een hoog niveau bleef en de kerninflatie zelfs verder aandikte tot 1.9%, heerste nog enige speculatie over een versneld rentepad. Kwam een tweede renteverhoging al in december? Volgens de Norges Bank is de recente forse prijsstijging echter slechts tijdelijk. Toch won de Noorse kroon won sindsdien fors terrein (deels ook gesteund door een sterkere olieprijs).


De huidige afkoeling geeft de Bank nu mogelijk gelijk. De markt heeft het idee voor een renteverhoging in december begraven. Dat weerspiegelt zich in de koers van de Noorse kroon. De munt komt al even terug van haar recente hoogtepunt, onder meer door een opnieuw afbrokkelende olieprijs, en zet ook vandaag de verliesreeks verder. EUR/NOK noteert momenteel rond 9.55.
 

Figuur - Noorse kroon zet stapje terug na inflatiecijfers

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere apps:

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.