Centraal-Europese markten onder druk van recessievrees

De markten: kort op de bal

Forint zet nieuw historisch dieptepunt

Vanmorgen werden in Hongarije nog kleinhandelsverkopen (11.1% j/j) en productiecijfers (1.4% m/m, 3.4% Y/Y) voor mei bekend gemaakt. Die bevestigen op het eerste zicht dat de Hongaarse economie na een sterk eerste kwartaal, ondanks de nabijheid van de oorlog in Oekraïne, ook in het tweede kwartaal vrij goed standhoudt. De markt is er echter allerminst gerust in. In de globale risk-off beweging stonden de Hongaarse markten gisteren zwaar onder druk.

Zoals in de kernlanden, waren de bewegingen op de wisselmarkt gisteren in belangrijke mate bepalend voor de ontwikkeling in de andere deelmarkten, inclusief de rentemarkt. De forint bleek hierbij de zwakste schakel vergeleken met de Poolse zloty en de Tsjechische kroon. Een scherpe, door de Europese recessievrees geïnspireerde, risk-off beweging is altijd slecht nieuws voor de CE-munten. De forint speelt op dit ogenblik duidelijk met de zwakste kaarten.

Voor de Tsjechische kroon is het verhaal voorlopig vrij ‘simpel’. De Tsjechische inflatie blijft tot nader bericht hoog (16% j/j in mei). De centrale bank heeft al grote inspanningen gedaan (beleidsrente 7.0%) en, vooral, een stevige dosis geloofwaardigheid opgebouwd. Quasi onbeperkte deviezenreserves vormen een bijkomend wapen om een verdere daling van de kroon (en dus bijkomende ingevoerde inflatie) te vermijden. De Tsjechische centrale bank (CNB) stabiliseert de kroon nabij EUR/CZK 25.75. Dat laatste zorgt voor relatieve rust, ook op de rentemarkten. De Tsjechische markten zijn gisteren en vandaag wel gesloten.

De zloty bekleedt een middenpositie. De Poolse munt verzwakte gisteren tot EUR/PLN 4.78. De markt twijfelt, maar geeft de Poolse centrale bank voorlopig het voordeel van de twijfel. Ondanks de recessievrees trokken de rentes gisteren aan, maar ze blijven beneden de toppen van vorige week. Anders gezegd: de markt vertrouwt erop dat bijkomende renteverhogingen door de Poolse centrale bank in de tweede jaarhelft (van 6% richting 8%), extra inflatiedruk via een zwakke munt kan voorkomen. Indien nodig beschikt ook de Poolse centrale bank over reserves om de zloty te steunen; al is die buffer aanzienlijk kleiner dan bij CNB. Het ‘evenwicht’ is wel broos. De weerstand (steun voor de zloty) van EUR/PLN 4.78 wordt getest.

De forint is er het slechtst aan toe. Het land beschik over weinig FX-reserves om via eventuele interventies de munt te helpen. Bovendien maakte de Hongaarse centrale bank eind mei een inschattingsfout. Ze gaf aan het tempo van renteverhogingen stilaan te willen vertragen. De markt was duidelijk van mening dat de MNB te vroeg was om de groei- ipv inflatiekaart te trekken. Dat vertrouwensverlies kwam er bovendien op een ogenblik dat de globale marktenonzekerheid hand-over-hand toenam en de forint in het defensief bracht. Een ultieme renteverhoging van 1.85 procentpunten (tot 7.75%) kon het vertrouwen niet herstellen. Dat bleek ook gisteren. De forint verzwakte tot een nieuw historisch dieptepunt tegen de euro (EUR/HUF 409.6). Bovendien gingen de Hongaarse rentes gisteren ondanks recessievrees niet lager, maar aanzienlijk hoger! De risicopremies lopen dus op. De MNB hoopte na de renteverhoging vorige week om het wapen van een hogere wekelijkse depositorente (> de officiële beleidsrente) om de munt te steunen te kunnen opbergen. Vermoedelijk ijdele hoop. Het is op dit ogenblik onduidelijk hoeveel rentesteun de forint nodig heeft om het vertrouwen terug te winnen. Zolang het algemeen risicosentiment/Europese recessievrees de overhand houdt, blijft de forint in ruw vaarwater. Morgen bepaalt de MNB in haar wekelijkse veiling opnieuw het niveau voor de wekelijkse depositorente (nu 7.75%). Uitkijken of de MNB toegeeft. 

Figuur - CE munten in een context van recessievrees/risk-off. Genormaliseerd 01/01/2020 =100

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!