Ogenschijnlijk sterk Australisch arbeidsmarktrapport gecounterd door strengere leningsvoorwaarden

De markten: kort op de bal

AUD/USD zakt onder 0.71

Flag Australia

De Australische werkloosheidsgraad daalde in december onverwacht van 5.1% tot 5%, een evenaring van het laagste niveau sinds de zomer van 2011. De daling ging wel gepaard met een lagere participatiegraad. De indicatoren maken deel uit van het arbeidsmarktrapport. In de laatste maand van vorig jaar kwamen er 21 600 jobs bij, iets meer dan verwacht (18 000). Details toonden wel dat het voornamelijk ging om halftijdse betrekkingen. Het aantal voltijdse banen zakte zelfs met 3 000. Enige nuances zijn dus nodig bij het op het eerste zicht sterke rapport. AUD/USD nam toch voorzichtig de vlucht vooruit tot één van de grote 4 Australische banken, National Bank of Australia, strengere kredietvoorwaarden en hogere hypotheektarieven aankondigde. Andere banken gingen NBA al voor. Door macroprudentieel op te treden om de zeepbel in de huizenmarkt tegen te gaan en de schuld bij de gezinnen te beperken, wordt in theorie de rode loper uitgelegd voor de Australische centrale bank (RBA) om het monetaire beleid nog langer dan voorzien soepel te houden. Die gaf tot nu toe al aan dat een eerste renteverhoging normaal gezien niet voor dit jaar is. AUD/USD gaf de eerdere winsten snel op en zakte uiteindelijk onder 0.71.

AUD/USD: Aussie verliest terrein. Strenger macroprudentiële voorwaarden rollen rode loper uit voor soepeler monetair beleid

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.