Britse winterverkopen vallen tegen…

De markten: kort op de bal

… maar zijn geen reden tot zorgen.

Flag UK

De Britse kleinhandel verkocht in december opvallend minder dan verwacht. Op maandbasis bedroeg de daling in de kernmaatstaf (exclusief brandstof) -1.3% (vs. -0.8% verwacht). Jaar-op-jaar steeg de verkoop met 2.6% tegenover consensus van 3.8%. Door de iets minder scherpe daling van de olieprijs in vergelijking met november, brokkelde de verkoop inclusief energie in december iets minder sterk af (-0.9% m/m). Dat was niettemin iets meer dan waarop de markt rekende (-0.8%).

De zwakke cijfers verdienen toch enige nuancering. Een daling in december is niet ongewoon en is vaak een gevolg van ‘Black Friday’. Black Friday is een Amerikaanse november-traditie waarvan de populariteit in de Europese (incl. het VK) contreien jaar na jaar toeneemt. De massale kortingen die daarbij aangebonden worden, lokken steeds meer consumenten en inflateren de november-reeks. De Britse consument grijpt Black Friday ook in toenemende mate aan voor de eindejaars-aankopen. De statistische zuivering die de reeks ondergaat is daarvoor nog niet helemaal aangepast.

Het is wellicht een van de redenen waarom het pond amper bewoog na de op het eerste zicht teleurstellende cijfers. EUR/GBP is opwaarts georiënteerd maar de beweging was al sinds deze ochtend gaande en heeft wellicht meer te maken met Brexit. De parlementaire torpedering van May’s brexitakkoord (dinsdag) weerhield sterling niet van een mooi hersteltraject. De markt denkt dat de afwijzing het pad effent naar een eventuele verlenging van de brexitdeadline (29 maart 2019), een tweede referendum en/of een softere Brexit. Na de recente rally is de munt nu mogelijk toe aan een adempauze. Bovendien stelt May haar plan B maandag voor aan het parlement. Wat consolidatie van het pond is in dat verband niet abnormaal en misschien zelfs gezond.
 

Figuur - EUR/GBP: sterling toe aan een adempauze

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.