Hongaarse forint neemt vlucht vooruit

De markten: kort op de bal

MNB-lid Nagy stuurt aan op snelle beleidsnormalisatie

De Hongaarse forint is deze week in goeden doen. EUR/HUF handelt voor het eerst sinds augustus beneden 320. Een test van de 318/319-zone komt eraan. De rally van de Hongaarse munt startte woensdag na commentaren van een lid van de Hongaarse centrale bank (MNB). De nadruk van Marton Nagy’s toespraak lag op de Hongaarse kerninflatie, die geen rekening houdt met bijvoorbeeld energie of belastingverhogingen. In december steeg die onderliggende inflatie tot 2.9% j/j. Als de 3%-doelstelling bereikt wordt, is dat voor Nagy een zeer sterk signaal om over te gaan tot beleidsnormalisatie. De sterke stijging van onder meer Hongaarse lonen suggereert dat die 3%-grens vrij snel kan sneuvelen. In 1e instantie zal de MNB haar uitzonderlijke liquiditeitsmaatregelen terugschroeven. De volgende beleidsvergadering vindt plaats op 29 januari en kan meer duidelijkheid brengen. Doorgaans wijzigt de MNB haar beleid wel pas als er nieuwe groei- en inflatievooruitzichten zijn. Dat is pas op 26 maart. In een volgende fase kan de centrale bank sleutelen aan haar beleidsrentes. Een verhoging van de (deposito)rente aan het einde van het 2e kwartaal (25 juni), van -0.15% tot 0%, is dan een logische stap.

Ondanks de commentaren en marktreactie blijven we ietwat voorzichtig. De Hongaarse centrale bank richtte haar beleid de voorbije jaren duidelijk op dat van de ECB. De plotse sprong vooruit is dan ook verrassend, zeker in een context waar vraagtekens geplaatst worden bij de Europese groei – Duitsland blijft per slot van rekening de belangrijkste Hongaarse handelspartner – en bij de timing van de start van de monetaire verstrakkingscyclus door de ECB (2020 ipv 2019). Daarom zoeken we eerst bevestiging van Nagy’s visie bij zijn collega’s van de MNB vooraleer het snelle normalisatieverhaal volledig te omarmen.
 

EUR/HUF nadert 1e steunzone na commentaren van MNB-lid Nagy

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.