Poolse centrale bank trekt rente met 50 bpn op

De markten: kort op de bal

Zloty breit vervolg aan eindejaarspurt(tje)

Flag EU

Veel tijd om te recupereren van de eindejaarsfeesten kreeg de centrale bank van Polen (NBP) niet. Warschau hield gisteren al de eerste beleidsvergadering van het jaar. Ze trapte die af met een renteverhoging van 50 bpn tot 2,25% - het hoogste peil sinds 2014. Een blik op de meest recente data (allemaal van november) maken meteen duidelijk waarom. De economische motor draait nog steeds op volle toeren, ondanks de nieuwe covidgolf. Industriële productie, kleinhandelsverkopen en de bouwsector trokken met respectievelijk 15,2%, 12,1% en 12,7% aan (j/j). De tewerkstelling blijft groeien (0,7% j/j) en de werkloosheidsgraad nestelde zich weer op het niveau van net voor de pandemie (5,4%). Nominale loongroei nadert opnieuw de 10% (9,8%) gezien in de eerste helft van vorig jaar.

Die aantrekkende economie creëert hoge inflatie van maar liefst 7,8%. Dat is de snelste prijsstijging sinds 2000 en ligt mijlenver boven de officiële NBP-doelstelling van 2,5%, zelfs indien je rekening houdt met de 1 ppt tolerantiemarge. Een aantal externe factoren jagen de prijzen mee de hoogte in, waaronder energie en de nog steeds aanwezige aanbodproblemen en opgelopen transportkosten. In december zei de NBP nog dat inflatie voor een groot deel volgde uit die “factoren buiten het bereik van binnenlands monetair beleid”. Dat is niet langer het geval. Dit kan erop wijzen dat ze het belang ervan voor inflatie inmiddels ondergeschikt vindt aan de binnenlandse prijsontwikkelingen. Ze gaat er inderdaad vanuit dat de initiële inflatieschok van die externe elementen gaandeweg verdwijnt. Dat countert de NBP wel meteen door toe te voegen dat die ondertussen zo lang duurde dat ze meer permanente sporen nalaat op de interne prijsdynamiek (via oplopende inflatieverwachtingen). Het geanticipeerde verdere herstel van de economie en de arbeidsmarkt creëert bijkomende inflatierisico’s.

Poolse geldmarkten gaan tot nader bericht uit van een piekrente rond 4% halfweg dit jaar. De centrale bank is inderdaad nog steeds vastberaden om de inflatie weer richting doelstelling te reduceren. Toch wil ze zich niet expliciet engageren tot verdere renteverhogingen. De totale monetaire verstrakking is afhankelijk van de data, klinkt het. Die nuance zorgde gisteren voor een kleine en slechts tijdelijke teleurstelling bij de Poolse zloty. EUR/PLN finishte de handelsdag uiteindelijk lager rond 4,565. De zloty breit op die manier een vervolg aan een kleine rally die medio december startte. EUR/PLN noteerde toen in de buurt van 4,64/62. Een eerste zloty-weerstand (steun voor EUR/PLN) situeert zich rond 4,55 (61,8% zloty-herstelbeweging van de juni-november verliesreeks).

EUR/PLN

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!