Britse economische cijfers vs omikron

De markten: kort op de bal

Lichte voorkeur voor een eerste renteverhoging

vlagecUK

De Britse economische cijfers van deze week maken het dilemma van de Bank of England niet gemakkelijker. Wel integendeel. Gisteren kregen we het arbeidsmarktrapport voor de maand oktober. In de periode augustus-oktober nam de tewerkstelling met 149 000 toe tov mei-juli. De werkloosheidsgraad daalde in dezelfde periode verder van 4.3% tot 4.2% terwijl de lonen met 4.9% op jaarbasis stegen. Bovendien daalden de werkloosheidsaanvragen in november voort (met 49 800) wat een goede basis vormt voor het volgende arbeidsmarktrapport. Vanochtend versnelde de Britse inflatie (november) meer dan verwacht van 4.2% j/j tot 5.1% j/j, het hoogste peil sinds de 2012-top van 5.2% j/j. De onderliggende kerninflatie, die abstractie maakt van volatiele componenten zoals voedsel en energie, versnelde van 3.4% j/j tot 4% j/j, het hoogste niveau sinds midden 1992.

De Britse centrale bank stelde in november onverwacht een eerste renteverhoging uit. Voorzitter Bailey zei dat hij extra bewijs van de herstellende arbeidsmarkt wou zien. De twee jobrapporten die sindsdien gepubliceerd werden, tonen geen hinder van het wegvallen van overheidssteun. Ze plaveien in principe dus de weg voor die eerste rentestap. Zeker omdat de inflatie ondertussen nog meer dan verwacht oploopt.

Aan de andere kant van de balans ligt de economische onzekerheid die de omikron-variant van het Covid-virus meebrengt. De reactiefunctie van de Britse regering is voorlopig een van de meest agressieve ter wereld tegen omikron. Dit argument zal doorwegen voor de twijfelaars binnen de Bank of England. De markt is in dubio. Wij hebben een lichte voorkeur voor het scenario van een eerste renteverhoging van 0.1% tot 0.25%. Het Britse pond neemt de voorbije twee dagen voorzichtig de bovenhand over de euro ondanks algemene risicoaversie. EUR/GBP noteert vanochtend sub 0.85. De Britse 2-jaarsrente veert op van het 0.4%-steunniveau en bevindt zich opnieuw aan 0.50%. Als quid pro quo voor een renteverhoging, vermoeden we dat Bailey tijdens de persconferentie de kaart van de gematigdheid zal trekken wat betreft toekomstige beleidsdaden. 

Britse 2j rente stijgt weg van 0.4%-steunniveau

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

EMU-recessievrees? Groei in kw2 verpulvert de verwachtingen !!!

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Italiaanse politieke crisis komt zeer ongelegen

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

Bank of Canada versnelt rentecyclus: + 100 basispunten

25-50-75-100?!

25-50-75-100?!