Reserve Bank of New Zealand start rentecyclus

De markten: kort op de bal

Kiwi dollar voorlopig niet echt overtuigd

In augustus stelde de RBNZ een eerste renteverhoging nog te elfder ure uit. Het zou een verwarrend signaal geweest zijn de dag nadat de regering verregaande beperkende maatregelen had ingesteld om een nieuwe corona-uitbraak in te dijken. Toch was toen al duidelijk dat het uitstel en geen afstel zou worden. Zelfs met de nieuwe beperkingen bleef de economische vraag over het algemeen sterk. De capaciteitsbeperkingen, ook in de arbeidsmarkt, vertaalden zich in hogere lonen/prijzen. De RBNZ had eerder de netto-aankopen van obligaties al stopgezet. Die afbouw van de monetaire stimulus krijgt vandaag een vervolg onder de vorm van een eerste renteverhoging. De centrale bank trok de beleidsrente op van 0.25% tot 0.50%.

De activiteit viel vorig kwartaal scherp terug door coronabeperkingen. Toch verwacht de RBNZ dat de impact slechts tijdelijk zal zijn. De onderliggende ontwikkelingen wijzen nog steeds op een herstel. Bedrijven en gezinnen beschikken over een stevige financiële balans die nog gestut wordt door een stimulerend fiscaal beleid. Ook de sterke ruilvoet (relatief gunstige externe prijzen voor Nieuw-Zeelandse producten) helpt het herstel. In vergelijking met de eerste fase van de pandemie is het probleem niet zozeer een gebrek aan vraag, maar een deficiënt aanbod. Daardoor kan de inflatie op korte termijn oplopen tot boven 4.0% om op termijn geleidelijk terug te keren tot de 2% doelstelling. De kerninflatie blijft voorlopig wel in de buurt van 2%.

De RBNZ wijdt in extenso uit over de stijgende vastgoedprijzen, die volgens haar nieuw mandaat mee in rekening moeten worden genomen voor het monetaire beleid. Prijsstijgingen krijgen het label ‘onhoudbaar’. Een geleidelijk rentestijging kan helpen dit probleem te temperen, al zal een afkoeling toch vooral van structurele maatregelen/factoren (belastingen, versneld huizen bouwen, demografie) en kredietbeperkende maatregelen moeten komen.

De RBNZ concludeert dat monetaire stimulus op termijn verder zal worden afgebouwd, in functie van de ontwikkelingen inzake inflatie en op de arbeidsmarkt. Toch reageert de kiwi dollar vanmorgen ietwat ontgoocheld. NZD/USD valt terug van de zone 0.6950 tot 0.6925. Dat heeft deels te maken met een algemeen sterke dollar. De markt verdisconteert nog steeds een volgende renteverhoging in november. Mogelijk had die markt ook wel op een iets concreter signaal gehoopt over het tempo van verdere verhogingen. Hoe dan ook blijft de RNBZ voorop lopen in het monetaire normalisatieproces. De zone NZD/USD 0.6860/05 is een belangrijke steun. Als het algemeen risicosentiment niet al te fors verslechtert, kan de kiwi dollar zich daarboven handhaven.    

Figuur - Kiwi dollar niet onder de indruk van RBNZ renteverhoging

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.