Brexit terug van nooit weggeweest?

De markten: kort op de bal

Britse regering dreigt…

vlagecUK

Uitspraken op een partijcongres zijn meestal gericht aan de achterban en moeten daarom dikwijls met een korrel zout worden genomen. Het minste wat je kan zeggen, is dat Britse brexitminister David Frost gisteren de relaties tussen het VK en de EU naar de Tory-achterban nog eens op scherp zette.

De EU en het VK werken nog steeds aan ‘praktische schikkingen’ om de handel tussen het Britse vaste land en Noord-Ierland op een voor beide partijen aanvaardbare manier te laten verlopen. Omdat Noord-Ierland deel uit maakt van de EU douane-unie blijft het ook onderworpen aan EU regels. Daardoor worden goederen die vanuit het VK naar Noord-Ierland worden vervoerd gecontroleerd zowel op douaneformaliteiten als op conformiteit aan andere EU regels (sanitaire, diergeneeskundige en andere controles). Volgens het bestaande brexitakkoord worden eventuele betwistingen beslecht door het Europese Gerechtshof (EJC).

Naar verwachting zal de EU eind deze maand voorstellen doen om een aantal praktisch hindernissen het hoofd te bieden. De EU zal hierbij wel vasthouden aan de fundamenten van het huidige akkoord, inclusief de bevoegdheid van het EJC. Voor de Conservatieve regering blijft het moeilijk te aanvaarden dat een buitenlandse rechtbank bevoegd is over discussies die verband houden met transacties op het Britse grondgebied. Het VK wil een ‘neutrale’ scheidsrechter. Bovendien vindt het VK dat de EU lang niet ver genoeg gaat in haar ‘praktische’ toegiften. Minister Forst herhaalde dan ook dat het VK overweegt om het zogenaamde artikel 16 van het brexitprotocol te activeren. Dat houdt in dat één van beide partijen bepaalde delen van het akkoord eenzijdig opschort als ze vindt dat de overeenkomst belangrijke ‘economische, maatschappelijke of omgeving schade zou veroorzaken’. De Britten vinden dat dit punt eigenlijk al langer bereikt is. Zo’n procedure zou leiden tot nieuwe, intense, maar waarschijnlijk ook politiek moeilijke onderhandelingen. In geval van een mislukking dreigen dan politieke maar mogelijk ook handelssancties. Er zijn nog veel mogelijke splitsingen in deze brexitbeslissingsboom. De geschiedenis van de eerste brexitonderhandelingen heeft alvast geleerd dat het voor beide kanten uiterst moeilijk is om toe te geven op de politieke ‘red lines’. Uitkijken dus of een eventuele nieuwe periode van brexithoogspanning eind deze maand/begin november kan worden vermeden.

Het is voorlopig een stap te ver om nu al te concluderen dat een eventuele “brexit bis” een factor van belang wordt voor het pond. Hoe dan ook helpt het niet om de onrust over de impact van de aanvoer/aanbodproblemen op de werking van de Britse economie te temperen. In dit opzicht ondersteunt het onze structureel ‘GBP-voorzichtige’ attitude. De euro speelt op dit ogenblik ook niet met sterke kaarten. Toch gaan we er vanuit dat EUR/GBP 0.8450 een sterke steun (weerstand voor het pond) blijft. 

Figuur - Wordt spanning EU-VK toch nog factor van belang voor het pond?

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.