Reserve Bank of Australia houdt monetair gaspedaal ingedrukt

De markten: kort op de bal

Aussie dollar blijft (lichtjes) in het defensief

Vandaag en morgen beslissen zowel de Reserve Bank of Australia (RBA) als de buren uit New Zeeland (RBNZ) over het monetair beleid. De RBNZ start morgen mogelijk de opwaartse rentecyclus. De eerste episode van het Tasmaanse tweeluik leverde vandaag weinig spektakel op. De parameters van het RBA-beleid blijven ongewijzigd. De beleidsrente bedraagt 0.1% en dat geldt ook voor het doelniveau voor de 3j-rente (april2024 overheidsobligatie). De RBA schroefde vorige maand de obligatieaankopen terug op tot A$ 4 mld per week en wil dit tempo minstens aanhouden tot midden-februari.

Na een sterk tweede kwartaal krimpt de Australische activiteit in het derde kwartaal door een forse opstoot van de Delta-variant. De werkloosheid zal opnieuw oplopen. De RBA verwacht maar een tijdelijk impact en een herneming van het herstel in het vierde kwartaal. Een progressieve toename van de vaccinatiegraad en de economische heropening pleiten voor dit scenario, al kan het herstel wel trager verlopen dan begin dit jaar. De Australische economie pikt vermoedelijk in de tweede helft van volgend jaar terug aan op het pre-Delta trendgroeipad. Ondanks deze relatief goede vooruitzichten blijft de prijsdruk beperkt. De loongroei bedroeg in het tweede kwartaal slechts 1.75% en dat is te weinig om een blijvende terugkeer van de inflatie binnen de 2-3% doelzone te verzekeren. De Australisch economie kan de stevige fiscale en monetaire steun nog wel even gebruiken. De relatief zwakke Australische dollar draagt hiertoe bij en is dus geen probleem, in tegendeel. Conclusie blijft dat een verhoging van de beleidsrente er voor 2024 ceteris paribus niet zal komen.

De RBA maakt zich ondertussen wel openlijk zorgen over oplopende huizenprijzen en schuldopbouw omwille van de langdurig lage rente. Overdrijvingen ter zake moeten gecounterd worden door striktere voorwaarden in verband met kredietverlening. In dit verband is kijken we uit naar een ‘financial stability report’ op vrijdag. 

De markt heeft ondertussen begrepen dat de RBA achteraan in de rij staat als het gaat over beleidsnormalisatie. De Aussie dollar verloor de voorbije maanden terrein tegen een relatief sterke dollar, maar vocht wel terug tegen een (nog) zwakkere euro. Aanhoudend hoge grondstoffenprijzen zijn in theorie een steun voor de Aussie dollar, al mocht het recent wat op dat gebied iets meer zijn. Tot nader bericht is het waarschijnlijk nog te vroeg om op een forse verbetering in het sentiment omtrent de Aussie dollar te anticiperen, zeker tegen zijn Amerikaanse naamgenoot. De onzekerheid in verband met China/Chinese groei is een bijkomende risicofactor. De zone AUD/USD 0.71/0.70 tekent zich af als een sterke technische steunzone. 

Figuur - Aussie dollar krijgt voorlopig weinig steun van RBA

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.