Noorse kroon trekt een spurtje

De markten: kort op de bal

Olie als drijvende factor

De grote vraag naar, maar gelimiteerd aanbod van, aardgas ligt aan de basis van de heersende energiecrisis. Het creëert een sterke opwaartse prijsdruk die aardgas afgelopen vrijdag voor het eerst in de geschiedenis even tot voorbij 100 euro voor een megawattuur duwde. Op zoek naar brandstofalternatieven komt men dan al gauw uit bij olie. Het zwarte goud draagt een hogere kostenstructuur mee (o.a. omwille van de ruk naar groen) maar biedt niettemin een interessante uitweg. Sinds de zomercorrectie tot ongeveer midden augustus, herstelde een vat ruwe Brentolie mede om die reden al bijna $15 tot net geen $80. Dat is lang geen slecht nieuws voor olie-exporterende landen zoals Noorwegen en hun munten. De Noorse kroon bv. versterkt in een bijna 1-op-1-relatie samen met de prijs van olie. T.o.v. de euro geniet de kroon bovendien van een rentevoordeel. De Noorse centrale bank verhoogde in september de beleidsrente voor het eerst sinds de pandemie van 0% tot 0,25%. Dat maakt van de NOK zeker geen hoogrentende munt maar zoals dikwijls in markten gaat het over relatieve posities. De Norges Bank verduidelijkte dat de uitzonderlijke monetaire steun niet langer nodig is en hintte op een bijkomende renteverhoging in december. Over één jaar kan de rente 1% bedragen. Vergelijk dit met de ECB die het beleid tot nader bericht zo soepel mogelijk houdt. Ze stelt de afbouw van het crisisprogramma PEPP zo lang mogelijk uit en van renteverhogingen (depositorente momenteel -0,50%) is hoegenaamd geen sprake.

EUR/NOK tikte recent de 10 aan. Dat is technisch/symbolisch een belangrijke NOK-weerstand. Hogere energie/olieprijzen bieden een sterke bodem voor de NOK. Toch is een breuk beneden EUR/NOK 10 niet evident als dat moet gebeuren in een moeilijke context waar net die duurdere energie in het globaal groeimomentum bijt. We kijken in dit verband ook uit naar de OPEC-vergadering die vandaag plaatsvindt. Reageert de club van belangrijkste olie-exporterende landen op de recente prijsstijging met een productieverhoging? Dit kan bepalend zijn voor het kortetermijn verloop van de olieprijs en dus ook van de Noorse kroon.

EUR/NOK test belangrijke steun

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.