Poolse inflatie loopt steeds verder op

De markten: kort op de bal

Zloty anticipeert op een bocht door de NBP

Het verhaal is niet nieuw. De inflatie loopt zowat overal sneller op dan verwacht. Dat geldt a fortiori voor de meeste landen in Centraal-Europa. De Tsjechische en Hongaarse centrale bank hebben ondertussen hun conclusie getrokken en zijn een heuse verstrakklingscyclus begonnen. Vraag is hoe lang Polen nog kan achterblijven. De inflatiedata voor de maand september voeren vandaag de druk alvast verder op. De Poolse centrale bank buigt zich volgende week woensdag opnieuw over haar beleid.

Op die beleidsvergadering krijgen ultra-duif Glapinski en co een inflatie voor september geserveerd van 0.6% m/m en 5.8% j/j (5.5% in augustus), opnieuw hoger dan verwacht. De inflatiedoelstelling van 2.5% (+/- 1.0% tolerantieband) verdwijnt steeds verder achter de (beleids?)horizon. Er zijn voorlopig nog maar beperkte details over de samenstelling bekend. Stijgende energieprijzen blijven een belangrijke factor (brandstof + 28.6% j/j, gas elektriciteit + 7.2% j/j) maar ook de onderliggende inflatie stevent waarschijnlijk op de kaap van 4.0% af.

De Poolse centrale bank is verdeeld. Op de vorige vergadering werden al twee minderheidsvoorstellen over een beperkte (tot 0.25%) en een forse (tot 2%, jawel!) renteverhoging weggestemd. De Poolse centrale bank staafde haar lage rentebeleid tot nu vooral op het feit dat de groeivooruitzichten nog te onzeker zijn. In dit verband werd vandaag ook het Poolse PMI-vertrouwen uit de verwerkende nijverheid bekend gemaakt. Dat koelde af van 56.0 to 53.4. De details van het rapport tonen dat de groei zoals op veel andere plaatsen vooral geremd wordt door obstructies in de aanvoer en, minstens even belangrijk, door oplopende kosten. Anders gezegd, het afremmen van de prijsstijgingen kan op termijn helpen om de groei op koers de houden eerder dan dat het een hinder zou zijn. Zal het beleidscomité dit idee volgende week oppikken? De markten denken alvast van wel. De Poolse korte rentes stijgen tot 10+ bpn. De zloty maakt een mooie comeback ondanks een fragiel risicosentiment. EUR/PLN zakt van 4.61 tot 4.58. Als de NBP woensdag een bocht neemt, is kan dat een stevige bodem zetten voor de zloty (uittopping in EUR/PLN). Als… 

Figuur - EUR/PLN zloty veert op na nieuwe inflatie-opstoot

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.