VS vermijdt een nakende shutdown

De markten: kort op de bal

Maar akkoord over schuldenplafond nog niet in zicht

Het Amerikaans Congres bereikte te elfder ure een akkoord om een shutdown te vermijden. Zonder gepaste actie gingen niet-essentiële onderdelen van de overheid, waaronder nationale parken, vanaf vrijdag onverbiddelijk dicht. De maatregel voorziet in bijkomende financiering tot begin december. De stemming van het wetsvoorstel gebeurt later vandaag. Dat levert na het verbaal akkoord normaal gezien geen problemen op. Het voorstel omvatte initieel ook een verhoging van het schuldenplafond maar daar steigerden de Republikeinen bij. Het schuldenplafond is een heet politiek hangijzer. Het bepaalt hoeveel de VS maximaal kunnen ontlenen. Dat niveau dreigt ze volgens minister van Financiën Yellen rond 18 oktober te bereiken. Als tegen dan het plafond niet opgeschort of verhoogd wordt, kan de VS zich niet bijkomend financieren om eerder aangegane schulden af te lossen. Ze is dan de facto een wanbetaler. Voor de Republikeinen ligt het thema zeer gevoelig. Volgens hen opent dat de deur voor een ongebreideld spenderen door de Biden administratie. De steun van de sommige Republikeinen is nodig in de Senaat. Daar is het aantal zitjes 50-50 verdeeld maar enkele gematigde Democraten weerhielden al in een eerdere stemming in het Huis hun goedkeuring.

Er zijn overigens wel meer strubbelingen binnen de Democratische Partij. President Biden wil zijn legislatuur vormgeven met een infrastructuurpakket van $1200 miljard en een $3500 miljard groot sociaal investeringsplan. Een meerderheid, zowel Democraten als Republikeinen, zijn het eens over het eerste. Twee Democraten, Manchin en Sinema, vinden de omvang van het tweede pakket echter te groot. Hun steun is cruciaal in de Senaat. Zonder spijkerharde garanties dat beiden het sociaal plan zullen goedkeuren, schieten tal van progressieve Democraten meteen ook het infrastructuurpakket af. Een typische catch 22; alles of niets.

De politieke impasse in de VS komt bovenop de economische onzekerheid die de afgelopen dagen de markten teisterden. De Fed stippelde het beleid voor de komende negen maanden uit (tapering tot midden volgend jaar) maar de hardnekkig hoge inflatie kan een en ander (bv. renteverhogingen) in een stroomversnelling brengen. De Amerikaanse tienjaarsrente sprintte bv. in nauwelijks één week tijd van 1,31% naar 1,53% momenteel. De dollar teert op zijn status van veilige haven ondanks de “Amerikaanse” aard van de onzekerheid: EUR/USD dook gisteren beneden een belangrijkrijke steun rond 1,664 en test momenteel de laatste verdedigingslinie van 1,16. Een breuk lager effent het pad richting 1,1493/95.

EUR/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.