Europese PMI’s suggereren afkoelende groei

De markten: kort op de bal

Euro(rentes) houden voorlopig vast aan dagwinst

Flag EU

De Europese PMI’s zetten in september opnieuw een stap terug. De vertrouwensindicatoren hebben een traditioneel sterke correlatie met BBP-groei en wijzen m.a.w. dus op een economische afkoeling - of liever: normalisatie - in de aanloop naar het vierde kwartaal. De algemene (composite) indicator zwakte af van 59 in augustus tot 56,1 in september. De verwerkende nijverheid kampt alsmaar meer met een tekort aan grondstoffen en cruciale onderdelen waaronder chips. Dat is op zijn beurt het gevolg van logistieke flessenhalzen (gesloten havens, beschikbaar aantal containers) en een grote globale vraag. Productie in de sector vertraagde daardoor aanzienlijk in Duitsland (53,8 van 58,5) en Frankrijk (51,2 van 54). De indicator op Europees niveau tuimelt van 59 naar een nog steeds solide 55,6. In de dienstensector stelt dat probleem zich minder maar daar is er sprake van een natuurlijke rollover van de hoge niveaus kort na de opheffing van de pandemische restricties. Voor Frankrijk viel de schade mee (van 56,3 tot 56). Duitsland tekent een daling op van bijna vijf punten maar startte wel van een hoger niveau (60,8 naar 56). Europa valt daar ergens tussenin: van 59 naar 56,3. Mede als gevolg van de tekorten schakelde de vraaggroei naar een iets lagere versnelling. Het is een domino-effect dat vooral zichtbaar is in de autosector: als fabrikanten over onvoldoende chips beschikken om te produceren, koelt bij hen de vraag naar andere onderdelen en diensten ook af. Nog een belangrijke vaststelling: er is en blijft (historisch) hoge prijsdruk: in Europa stijgen de aangerekende (output)prijzen aan het derde snelste tempo in 20 jaar Dat maakt sommige projecten economisch niet meer levensvatbaar. Ook dat treft de vraag. De gevolgen voor het personeelsbestand blijven voorlopig nog beperkt. Bedrijven werven nog steeds gretig aan, er is namelijk nog steeds heel wat achterstallig werk weg te werken. Het aanwervingstempo zwakte wel af in vergelijking met de vorige, zeer sterke maanden. Het optimisme voor de toekomst ging voor een derde maand achteruit, vooral in de dienstensector. De respondenten wezen voornamelijk op de deltavariant van het virus. In de maakindustrie groeien de frustraties over de hoge prijzen en de hardnekkige problemen in de distributieketens.

De data op zich zijn geen reden tot bezorgdheid. Het is normaal voor een economie om te normaliseren na een bijzonder sterke eind van kw2 en begin van kw3. Wat we wel in het oog moeten houden is de combinatie van vertraagde (vraag)groei en scherp stijgende prijzen. Dit is een stagflatiescenario dat ten allen prijze vermeden moet worden. Wat de markten betreft, ging EUR/USD in een Pavlov-reactie even lager bij de iets groter dan verwachte PMI-terugval. Het muntenpaar recupereerde al snel die verliezen en handelt in de nasleep van de Fed-aankondiging gisteren (zie apart bericht) opnieuw boven 1,17(2). Toch komt dat vooral op het conto van een zwakkere dollar. De Europese rentes gaan bijvoorbeeld marginaal hoger maar dat is dankzij het sprongetje bij de opening. Daar schiet ondertussen niet zo veel meer van over.

Duitse tienjaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.