Poolse centrale bank blijft ook in 2019 waarschijnlijk aan de zijlijn

De markten: kort op de bal

EUR/PLN zit gevangen tussen 4.25 en 4.35

De Poolse beleidsrente bedraagt sinds maart 2015 1.5% en dat wijzigde niet op de 1e monetaire beleidsvergadering van het jaar, gisteren. De “onafhankelijke” centrale bank heeft nauwe banden met de controversiële PiS-regering. Die klopt zich maar al te graag op de borst dat de Poolse groei de sterkste is in Europa en schuwt daarbij een soepel fiscaal én monetair beleid niet. Gouverneur Glapinski en co verdedigen al een tijdje het standpunt dat een 1e renteverhoging ten vroegste eind 2019 en waarschijnlijk zelfs pas in 2020 zal volgen. Die horizont lijkt alleen maar te verlengen (“steady beyond 2020”) ook al verwacht de NBP dat de Poolse groei relatief sterk zal blijven in een context van een onzeker globaal groeiverhaal. Eén lid van het beleidsorgaan praat zelfs al over renteverlagingen als de groeidip van de Duitse economie aanhoudt. Consumptie is de belangrijkste drijver van de Poolse economie. De hoge Poolse tewerkstellingsgraad en opwaartse loondruk verhogen het beschikbare inkomen. De Poolse kerninflatie blijft onder de inflatiedoelstelling en het hoofdinflatiecijfer zal de volgende maanden dalen omwille van de lagere olieprijs en een bevriezing van de elektriciteitsprijzen.

Niets nieuws onder de Poolse monetaire zon dus. Het thema dit jaar is waarschijnlijk niet de start van de rentecyclus, maar wel de toekomst van gouverneur Glapinski. Zijn toekomst staat op de helling na verschillende corruptieschandalen. De Poolse zloty blijft ondertussen stabiel. EUR/PLN zit al sinds augustus gevangen in de uiterst nauwe handelsband tussen 4.25 en 4.35.
 

EUR/PLN: gevangen in dunne zijwaartse handelsband

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.