Amerikaanse inflatiedynamiek vertraagt

De markten: kort op de bal

Beurzen en rentes dalen; dollar behoudt status quo

De Amerikaanse inflatie steeg in augustus met 0.3% op maandbasis en met 5.3% op jaarbasis. Hoewel de inflatie nu al vier maanden lang boven 5% j/j uitstijgt, kwam het accent terecht op signalen van een aftopping. De m/m-stijging was de traagste sinds januari. Bovendien was er een scherpe daling van enkele prijscategorieën die tot nu toe verantwoordelijk waren voor de hogere inflatie. Denk dan maar aan gebruikte wagens (-1.5% m/m), vliegtarieven (-9.1% m/m) of logies buiten huis (-3.3% m/m). We zien vooral een impact van de oprukkende Delta-variant op het consumptiepatroon. De inflatiecijfers suggereren zo eerder zwakke kleinhandelsverkopen voor augustus (publicatie morgen). Toch is het inflatiegevaar zeker nog niet geweken. Andere categorieën zoals nieuwe wagens vertonen omwille van het globale chiptekort nog steeds forse stijgingen. De verstoorde productiekettingen zullen op die manier nog minstens enkele maanden voor prijsdruk zorgen. De woning gerelateerde kosten stegen gestaag voort, maar versnellen (nog) niet. Op basis van de fors hogere huizenprijzen kunnen die de volgende maanden voor (opwaarts) tegengewicht zorgen.

De markt las in de inflatiecijfers een bevestiging van het tijdelijk hoger inflatieverhaal van Fed-voorzitter Powell. Samen met een ietwat ontgoochelend arbeidsmarktrapport begin deze maand, zaaien ze opnieuw twijfel in de aanloop naar de Fed-vergadering van volgende week. We houden vast aan een scenario waarin de Amerikaanse centrale bank de afbouw van de maandelijkse obligatie-aankopen ($120 miljard) aankondigt. De effectieve start kan eventueel nog met een of twee maanden worden uitgesteld als compromis tussen monetaire haviken en duiven.

In een dagperspectief verloren de Amerikaanse rentes tot bijna 5 basispunten aan het lange einde van een vervlakkende rentecurve. De dollar verloor initieel terrein, maar sloot ten opzichte van de euro toch nagenoeg onveranderd net boven 1.18. Het risicosentiment speelde vermoedelijk een rol. De Amerikaanse beurzen verloren ondanks die normalisatietwijfel toch 0.5%. De langdurig hoge inflatie verhoogt het risico op een stagflatieverhaal, zeker zolang lonen de inflatiedynamiek niet volgen. 

Amerikaanse S&P 500: twijfel slaat toe

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.