Dollar profiteert van risicoaversie en rentedynamiek

De markten: kort op de bal

Amerikaanse inflatiecijfers zijn het volgende ijkpunt

vlagecOpening

Begin september bereikten de Amerikaanse Nasdaq en S&P 500 nieuwe recordkoersen. Meerdere pogingen om de winsten verder uit te diepen liepen op een sisser af. Op vrijdag vielen de beurzen ten prooi aan winstnemingen en verloren de belangrijkste Amerikaanse indices zo’n 0.8%. Op zich is dat geen ramp, maar toch verschijnen her en der al de eerste doemberichten ondanks het uiterst sterke buy-on-dippatroon sinds de start van het jaar. Neerwaartse Amerikaanse groeiherzieningen en de oprukkende deltavariant van het Covidvirus nopen aan tot wat voorzichtigheid. Vooral omdat de Amerikaanse inflatie morgen waarschijnlijk voor de vierde maand op rij boven 5% zal uitstijgen en omdat de Amerikaanse centrale bank (Fed) op het punt staat om het uiterst gulle monetaire beleid af te bouwen. Overheidsobligaties verzilverden hun veilige haven status niet en zaten in dezelfde verkoopgolf. Langs Amerikaanse zijde viel de hogere reële rente op. Ze heeft onmiskenbaar te maken met de afbouwverwachtingen. Aan de Europese kant waren inflatieverwachtingen verantwoordelijk voor de rentestijging. Opnieuw kijken we in de richting van de centrale bank waar de ECB vorige week donderdag amper (monetair) gas terugnam ondanks het sterke groeimomentum en de stijgende inflatie. De combinatie van risicoaversie en de rentedynamiek speelt in de kaart van de dollar. EUR/USD sloot de week op 1.1814 en verliest vanochtend het 1.18-niveau. De Aziatische beurzen doen het immers slecht met negatieve uitschieters tot -2%. De Chinese reguleringsdrang weegt opnieuw op het risicosentiment. In afwezigheid van economische cijfers verwachten we vandaag meer van hetzelfde van vrijdag. Later deze week verschuift de aandacht naar Amerikaanse inflatiecijfers en kleinhandelsverkopen. 

S&P 500: correctie in sterk buy-on-dipspatroon

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.