Poolse Centrale bank: benign neglect houdt aan

De markten: kort op de bal

Markt blijft hopen op actie in november

Het belangrijkste nieuws gisteren na de beleidsvergadering van de Poolse centrale bank (NBP) was dat er, opnieuw, geen nieuws was. De beleidsrente blijft 0.1% en de NBP blijft overheidsobligaties kopen. In de beleidsverklaring moest je met een vergrootglas op zoek naar wijzigingen vergeleken met vorige maand. Zelfs de optie van wisselkoersinterventies om het beleid kracht bij te zetten wordt nog steeds vernoemd. Er was nochtans de voorbije maand wel nieuws dat aanleiding kon zijn om de communicatie naar de markten bij te sturen en/of een beleidswijziging in het vooruitzicht te stellen. Quod non.

Vooral de Poolse inflatie trok de voorbije weken alle aandacht. De algemene inflatie versnelde in augustus tot 5.4% j/j, ver boven de doelzone van de NBP (2.5% +/- 1.0%). De NBP geeft ook toe dat de inflatie nog een tijd boven die doelzone/tolerantieband kan blijven. Eens te meer, herhaalt de NBP dat die inflatie vooral gevolg is van éénmalige factoren en factoren die buiten de invloedssfeer van het monetaire beleid liggen (hogere olieprijzen, hogere elektriciteitstarieven, hogere kosten door de heropstart na de pandemie…). Die factoren zullen volgende jaar uitdoven en de inflatie terug lager brengen. Ondanks opnieuw mooie groei in het tweede kwartaal (11.1% j/j), vooral gedragen door een herstel van de binnenlandse vraag, blijft de NBP ook hier voorzichtig. De mogelijke impact van de deltavariant is een goede reden (excuus?) om soft te blijven. De NBP geeft verder veel gewicht aan het feit dat de tewerkstelling zich nog onder het niveau van voor de pandemie bevindt, zelfs al stijgen de lonen. Kort samengevat: de economie verbetert, maar de NBP wil niet het risico lopen de steun te snel af te bouwen. Inflatie is vooral een tijdelijk probleem. Voorzitter Glapinski liet de voorbije dagen in de pers al verstaan dat het nog niet het juiste moment is om de rente te verhogen en tot nader bericht wordt hij nog steeds gevolgd door een meerderheid in het MPC, ondanks steeds meer divergente geluiden.

De marktreactie? Die was opvallend matig. Een renteverhoging was niet verwacht, maar er werd toch uitgekeken naar hints over een mogelijke andere aanpak vanaf de novembervergadering wanneer de NBP over nieuw vooruitzichten beschikt. Na de recente uitspraken van Glapinski bouwde de markt de renteverwachtingen voor november iets af. Toch wordt er nog steeds ‘iets’ verwacht. De zloty houdt de zenuwen goed onder controle. De munt gaf gisteren en vanmorgen wat terrein prijs van EUR/PLN 4.51 gisterenmorgen tot 4.5275 nu. Dat verlies blijft echter beperkt en heeft ook deels te maken met de algemene risk-off context. De zloty blijft speelbal van het pokerspel rond de start van de monetaire verstrakking. Het wordt een interne krachtmeeting binnen de NBP. In een context van aanhoudend verbeterende groei, hogere lonen en een blijvend hoge inflatie zal de markt het idee van een koers-omkeer in november minstens deels blijven overwegen. In een risk-off context kan de zloty wat verder corrigeren tot EUR/PLN 4.60, maar dat blijft een sterke weerstand (steun voor de zloty). Voor een versterking beneden EUR/PLN 4.50 is waarschijnlijk duidelijkheid nodig dat de balans binnen het MPC is gekanteld in de richting van een renteverhoging. We verwachten ons hoe dan ook aan meer nerveuze handel, opgejaagd door data en mogelijk tegenstrijdige signalen van MPC leden. 

Figuur - EUR/PLN: Zloty geeft lichtjes terrein prijs na ‘benign neglect’ van de NBP

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.