Hongaarse inflatie trekt opnieuw aan

De markten: kort op de bal

Risico-aversie en hogere kernrente nemen forint wind uit de zeilen

Zoals voor veel andere centrale banken staat ook de september beleidsvergadering van de Hongaarse centrale bank (MNB) in de agenda aangestipt als ‘belangrijk’. De MNB is al verder gevorderd in de normalisatie dan de meeste van haar collega’s. Om de versnellende inflatie in te tomen verhoogde ze de rente op elk van de drie laatste maandelijkse beleidsvergaderingen telkens met 0.30% tot nu 1.50%. De aankoop van obligaties wordt teruggeschroefd en gebeurt nu in een soepeler ‘ad hoc’ kader. Op haar vergadering van de 21 september wil de MNB de impact van de eerder genomen stappen een eerste keer evalueren. In welke mate werpt de verstrakking van het beleid zijn vruchten af om de inflatieopstoot in te perken? Renteverhogingen werken uiteraard met vertraging. De (verwachte) impact zal dan ook in belangrijke mate worden afgezet tegen de nieuwe vooruitzichten die de MNB dan ter beschikking heeft.

Vandaag was er alvast een belangrijke input: de inflatiecijfers voor augustus. In juli viel de inflatie iets forser terug dan verwacht van 5.3% tot 4.6%, al was dat in belangrijke mate te wijten aan technische factoren. De inflatie in augustus trok opnieuw aan met 0.2% m/m tot 4.9% j/j, iets meer dan verwacht. De algemene inflatie blijft daarmee ruim boven de 3.0% inflatie doestelling (met +/- 1% afwijkingstolerantie). Ook de onderliggende inflatie steeg lichtjes van 3.5% tot 3.6%. Indien de MNB in september concludeert dat de inflatiedruk stilaan beter onder controle geraakt, zou ze het tempo van de renteverhogingen kunnen terugschroeven van 30bpn tot 15bpn. De data van vandaag suggereren dat het te vroeg is om die stap in september al te zetten, ook al omdat de inflatie later dit jaar waarschijnlijk nog een nieuwe top bereikt.

Na een sterke rit omwille van de doortastende inflatie-aanpak van de MNB in augustus zet de forint het vandaag een stapje terug. Dat heeft waarschijnlijk weinig te maken met de inflatiecijfers. Het is vooral het gevolg van de algemene risk-off correctie op de markten. Investeerders op de beurzen worden blijkbaar wat nerveus over de mogelijke afbouw van de obligatieaankopen door de ECB en de Fed en de daarmee verbonden stijging van de lange rentes. Indien de forint in de aanloop naar de MNB vergadering (een deel van) de winst van augustus zou inleveren, maakt dat het voor de MNB alleen maar moelijker om het tempo van de renteverhogingen nu al te vertragen. Een (iets) sterkere munt, was immers een van de mechanismen om de stijging van de inflatie in te dijken. Na de recente winst was de forint hoe dan ook aan een rustpauze toe. De zone EUR/HUF 345/343 diende zich aan als een sterke steun (weerstand voor de forint). Een terugkeer van EUR/HUF boven 353/354 zou wijzen om een tanend korte termijn momentum voor de forint. 

Figuur - risk-off en hogere rente in de kernlanden blokkeren verdere HUF-winsten

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.