RBA niet in paniek over virusopstoot

De markten: kort op de bal

Australische dollar profiteert nauwelijks

In de eerste fase van de Covid-crisis zag het er naar uit dat landen als Australië en Nieuw-Zeeland minder zouden getroffen worden en voorop zouden lopen in het herstel. De nieuwe corona-opstoot in Azië gooit nu echter roet in het eten. Nieuwe beperkende maatregelen remmen de activiteit af. Ook Australië zet nu meer dan ooit in op vaccinatie. In die context besliste de RBA vandaag over haar monetair beleid.

De hoofdvraag voor de markt was of de RBA zou terugkomen op de afbouw van obligatieaankopen. Sinds begin september koopt de RBA A$ 4mld obligaties per week in plaats van 5 mld. Daar komt de centrale bank niet op terug. Dit tempo wordt wel bestendigd tot februari. Eerder was het plan om de aankopen in november opnieuw tegen het licht te houden. Ook de andere parameters van het RBA beleid blijven ongewijzigd. De beleidsrente blijft 0.1% en dat geldt ook voor het doelniveau van de april 2024 obligatie (YCC).

In haar analyse neemt de RBA akte van de actuele terugval van de activiteit, maar die is waarschijnlijk tijdelijk. De economie deed het goed in Q2 (0.7% Q/Q) en dat vertaalde zich in een sterkere arbeidsmarkt. De werkloosheid viel terug beneden 5.0% en het aantal niet ingevulde vacatures liep op. De RBA verwacht een contractie dit kwartaal maar ziet al opnieuw positieve groei in het vierde kwartaal. De Delta-uitbraak vertraagt het herstel, maar het wordt geen ontsporing. De Australische economie heeft de terugval omwille van corona ondertussen al goedgemaakt en kan midden volgend jaar waarschijnlijk terug aansluiten op het vroegere trendgroeipad. Een renteverhoging is dan weer niet aan de orde. De RBA gaat er nog steeds vanuit dat de voorwaarden om de rente te verhogen niet zullen worden bereikt voor 2024. De arbeidsmarkt moet nog aanzienlijk verstrakken om loonstijgingen te genereren die de inflatie blijvend binnen de 2-3% kunnen brengen.

De Australische dollar veerde even op na de RBA beslissing. Sommigen hielden er blijkbaar rekening mee dat de RBA het tempo van obligatieaankopen terug zou verhogen. De AUD kwam echter al snel op zijn stappen terug en noteert nu zelfs iets zwakker nabij AUD/USD 0.7420. De RBA erkent dat de relatief zwakke munt bijdraagt tot het herstel. Recent nam de druk op de Aussie dollar wel af. AUD/USD herstelde van een dieptepunt juist boven 0.71 tot boven 0.74 nu. Dat is deels gevolg van de bredere USD-correctie, al herwon de Aussie dollar ook terrein terug tegen de euro. De eerste paniek over de Delta-uitbrak is blijkbaar bekoeld. Gezien de onzekerheid over de timing van het herstel en de terughoudende aanpak van de RBA kan die recente ‘outperformance’ van de Aussie dollar tegen de euro vertragen. Mogelijk heeft de euro ook nog wat inhaalpotentieel. Daarvoor kijken we donderdag naar de EC- beleidsbeslissing. Op de technische grafieken biedt de zone EUR/AUD 1.59 zich aan als een belangrijke steun. 

Figuur - EUR/AUD: Aussie dollar schudt de paniek over Covid-uitbraak recent wat van zich af

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.