Jackson Hole 2021: tapering: ja, maar …

De markten: kort op de bal

Powell koppelt discussie renteverhogingen los van afbouw QE

Jackson Hole editie 2021 zit er op. De uit voorzorg alweer virtuele sessie beperkte zich tot één dag waarvan ongeveer 20 minuten écht telden. Zo lang duurde Fed-voorzitter Powell’s speech. In de aanloop naar zijn langverwachte rede, losten enkele regionale Fed-gouverneurs nog een schot voor de boeg. De centrale bank moet de aankopen (van overheidsobligaties en hypotheekgerelateerde activa) zo snel mogelijk terugschroeven, vonden ze. Zoals het een voorzitter betaamt, hield Powell de kerk iets meer in het midden.

Die zogenaamde “tapering” komt er nog in 2021, daar liet Powell weinig twijfel over bestaan. De inflatievoorwaarde (“substantiële vooruitgang” boeken in het bereiken van de symmetrische 2%-doelstelling) is voldaan. Maximale tewerkstelling is de tweede conditie. Volgens Powell is ook daar duidelijk beterschap, maar het is nog niet voldoende. Hij verwees onder meer naar de nog steeds relatief hoge lange termijn werkloosheid. Bovendien zijn er zo’n zes miljoen mensen minder aan de slag dan voor de pandemie toesloeg. Nog even afwachten, dus. Vrijdag krijgt de Fed met het arbeidsmarktrapport voor de maand augustus in elk geval een nieuwe update over de situatie. Als dat opnieuw de verwachtingen overtreft, kan de officiële aankondiging op de beleidsvergadering in september volgen.

De discussie over (de start van) tapering breidt zich al te vaak uit over de volgende stap in beleidsnormalisatie: renteverhogingen. Markten hielden vóór de toespraak rekening met zo’n termijn van zes maanden tussen de stopzetting van netto-aankopen en een eerste renteverhoging. Powell probeerde een einde aan die speculatie te maken door beide debatten van elkaar los te koppen. De afbouw van obligatieaankopen zegt helemaal niets over de timing van een eerste renteverhoging, klinkt het. Beleggers luisterden. De Amerikaanse rentecurve werd steiler omwille van een scherpere rentedaling aan het korte eind van de curve (meest beïnvloed door de Fed-rente). De driejaars- en de vijfjaarsrente verloren respectievelijk 3,7 bpn en 4,9 bpn. Maar ook langere (reële) rentes kregen een tik van meer dan 4 bpn in bv. de tienjaarsrente. Het brak de test van het 1,35%-steunniveau af. Vermoedelijk gaat het om investeerders die niet twijfelen OF er tapering komt, maar wel aan de snelheid van de afbouw. Powell’s genuanceerde visie stond in contrast met wat de markten afgelopen dagen te horen kregen van onder meer George, Kaplan, Bullard en Bostic. De Amerikaanse dollar beet in het zand. EUR/USD herstelde van 1,175 richting 1,18. 1,1805 geldt als een eerste weerstandsniveau. Het zou goed zijn voor het paar mocht die grens vandaag sneuvelen in de aanloop naar wat wellicht de snelste Europese inflatie sinds 2012 zal zijn (morgen).

Amerikaanse 10j.-rente: opdeling

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.