Hongaarse centrale bank verhoogt beleidsrente opnieuw met 30 basispunten

De markten: kort op de bal

Afbouw van netto obligatieaankopen gaat van start

vlagecOpening

De Hongaarse centrale bank (MNB) verhoogde haar beleidsrentes gisteren voor een derde opeenvolgende maand met 30 basispunten. De belangrijkste beleidsrente bedraagt nu 1.5%. De insteek van de MNB blijft dezelfde: de 3%-inflatiedoelstelling vrijwaren, de overloopeffecten van te hoge inflatie beperken en vermijden dat inflatieverwachtingen ontsporen. De Hongaarse inflatie viel in juli wel terug van 5.3% j/j tot 4.6% j/j, maar blijft boven de 1%-tolerantiezone rond de 3%-doelstelling. Bovendien verwacht de MNB een nieuwe stijging met 4%+ inflatie voor de rest van het jaar tot gevolg. Behalve basiseffecten speelt de sterke Hongaarse groei een rol. In het tweede kwartaal groeide de economie met 2.7% kw/kw. In absolute termen steeg het BBP boven de pre-pandemische niveaus uit. De monetaire verstrakkingscyclus is dus het eenvoudige gevolg van sterke groei en hoge inflatie. Sinds juni dooft de MNB ook uitzonderlijke liquiditeit bevorderende steunprogramma’s uit. Gisteren voegde ze het aankoopprogramma van obligaties aan het rijtje toe. Het wekelijkse aankoopprogramma daalt van HUF 60 miljard tot HUF 50 miljard. De focus van de aankopen ligt vooral op de langere looptijden.

In september beschikt de MNB over nieuwe groei- en inflatievooruitzichten. Het ideale ogenblik om de prille verstrakkingscyclus tegen het licht te houden. Gouverneur Matolcsy en co zetten hun renteverhogingen vermoedelijk door, maar ruilen de 30 basispunten mogelijk in voor kleinere stappen. De obligatieaankopen zullen ook geëvalueerd worden. De MNB wil overstappen naar een systeem waar ze op kwartaalbasis de wekelijkse aankopen vastlegt. September wordt het eerste echte ijkpunt na de symbolische verlaging van gisteren. Op de wisselmarkt zet de rally van de forint zich voort. EUR/HUF liet gisteren het 350-niveau achter zich en heeft de jaarbodem van 345 in het vizier. Een (te) sterke munt kan/zal een remmend effect hebben op de verstrakkingsintenties van de MNB. Het maakt een breuk beneden EUR/HUF343/345 steun niet evident.

Behalve uit Hongarije, was er gisteren nog nieuws uit Tsjechië en Polen. Beide overheden publiceerden nieuwe, verbeterde, groei- en inflatievooruitzichten. Het Tsjechische ministerie van Financiën schat de groei nu in op 3.2% dit jaar en 4.2% volgend jaar. Consumptie is de drijvende kracht. De inflatie schat ze gemiddeld in op 3.2% dit jaar en 3.5% volgend jaar, ver boven de 2%-inflatiedoelstelling van de CNB. De Tsjechische centrale bank startte omwille van die sterke groei en hoge inflatiepositie nagenoeg gelijktijdig met de MNB een verstrakkingscyclus. Ze trok de beleidsrente al twee keer met 25 basispunten op tot 0.75% en plant extra verhogingen op de resterende drie beleidsvergaderingen dit jaar. Zelfs een +50 basispunten verhoging staat ter discussie. De Tsjechische kroon doet het net als de forint goed tegen de euro dit jaar. EUR/CZK testte recent nog de 25.40-steunzone. 

De Poolse minister van Financiën stelt duidelijk dat de Poolse economie dezelfde ingrediënten heeft als haar regionale buren. Sterke groei (4.9% dit jaar en 4.6% volgend jaar) en hoge inflatie (3.3% in 2022). In tegenstelling tot de MNB en de CNB houdt de Poolse centrale bank nog steeds haar kruit droog. Enkelingen binnen het beleidscomité ijveren voor een eerste renteverhoging voor het jaareinde, maar de meerderheid binnen de NBP zweert bij een extreem soepel (groei-ondersteunend) monetair beleid ondanks inflatie boven de 2.5%-inflatiedoelstelling. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Poolse zloty het relatief gezien slechter doet dan de HUF en de CZK. Zeker de controversiële beslissingen van de Poolse rechterlijke en wetgevende macht indachtig. EUR/PLN botst tegen het 4.60 weerstandsniveau. 

EUR/HUF nadert 343/345 steun na nieuwe MNB-renteverhoging

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.