Europees groeimomentum (PMI’s) op sterkste niveau in 21 jaar, maar…

De markten: kort op de bal

Markt stond erbij en keek ernaar  

Flag EU

Groeitwijfel was een van hoofdtopics/bekommernissen voor de markten de voorbije weken met een acute opstoot van groeipaniek eind vorige week en begin deze week. Die groeitwijfel wordt gedragen door een reeks factoren. De onzekerheid over de impact van de delta-variant op de heropening van de economie en dus op de groei is hier één van de variabelen. In dit verband nam bijvoorbeeld het PMI-vertrouwen in Australië vanmorgen een gigantische duik van 56,7 tot 45.2 omwille van de nieuwe beperkende maatregelen die vooral de dienstensector treffen. De context in Australië, onder meer wat betreft de vaccinatiegraad, is niet te vergelijken met de situatie in Europa, maar het is ondertussen duidelijk waar het pijnpunt voor de markten ligt. 

Voorlopig staat de barometer van de Europese PMI’s alvast wel nog op goed weer. Het vertrouwen steeg van 59.5 in juni tot 60.6 juli, sterker dan verwacht en het sterkst niveau in 21 jaar. Niet onverwacht was er een minimale vertraging in het groeimomentum voor de verwerkende nijverheid (62.6 van 63.4), maar het cijfer blijft mijlenver boven de grens van 50, de grens tussen groei en contractie. Zoals verhoopt versnelde het groeitempo in dienstensector wel nog van 59.5 tot 60.4, sterker dan verwacht en het snelste tempo in 15 jaar. 
   
IHS Markit ziet nog steeds een sterke vraag, wat zich vertaalt in een verdere stijging van de orders, zowel in de dienstensector als de verwerkende nijverheid. Jammer genoeg botst die vraag echter ook op ongezien sterke capaciteitsbeperkingen. De bedrijven blijven ondertussen wel aan een sterk tempo werknemers aanwerven. Ook de prijzen blijven aan een quasi-record tempo stijgen zowel omwille van de sterke vraag als omwille van de capaciteitsbeperkingen. Inputprijzen in de verwerkende nijverheid stijgen aan het sterkste tempo sinds de start van de survey in 1997. De stijging voor diensten blijft de tweede hoogste in 13-jaar. Ook de verkoopprijzen stijgen dusdanig dat dit waarschijnlijk verder zal doorsijpelen in prijzen voor de eindverbruiker. Naar individuele landen toe scheert vooral de groei in Duitsland ongekende toppen (62.5 algemeen). In Frankrijk was er een beperkte vertraging van het groeitempo (56.8 van 57.4), maar Markit bestempelt ook dit niveau nog als een van de sterkste over de laatste drie jaar. 

Tot hier het goed nieuws. Er is jammer genoeg nog een kleine ‘maar’. Het vertrouwen in de toekomst brokkelt wel af van een record in juni en valt terug tot het niveau van februari. Ook hier is de onzekerheid over de deltavariant de grote schuldige. De onzekerheid dreigt niet enkel te wegen op de vraag en het vertrouwen, maar kan ook de aanvoerkanalen verder verstoren, aldus Markit.  

De marktreactie op de PMI’s was, niet echt verrassend, beperkt. EUR/USD doet een uiterst schuchtere poging om weg de geraken van de 1.1765 zone, zonder veel overtuiging/succes. De Duitse lange rente trekt een tweetal basispunten aan, maar dit is eerder een inhaalbeweging op het herstel in de VS gisteren dan geïnspireerd door de PMI’s. De Europese 10-j swap noteert bijvoorbeeld nog altijd onder nul. De markt kijkt vooral vooruit en hier kon ook het sterke PMI-rapport de twijfel niet wegnemen.
 

Figuur - 10-j euro swap blijft op ‘onderkoeld’ niveau 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.