Groeipaniek (even?) on hold.

De markten: kort op de bal

Voorlopig meer vragen dan antwoorden.  

De nieuwe opstoot van groeitwijfel die sinds midden vorige week de markten teisterde, geraakte dinsdag in de Amerikaanse sessie uitgeput. In dit soort ‘stop-loss’ herpositioneringen is de vraag hoeveel (slecht) nieuws nu eigenlijk al is verdisconteerd meestal van secondair belang. Veel partijen moeten (onverwachte) verliezen beperken, ongeacht of dit strookt met een onderliggende economische visie.

 Toch kan je niet voorbij aan de vraag welk scenario vooral de rentemarkten voor ogen hadden. De lange rentes in Europa en de VS doken terug tot de laagste niveaus sinds februari. Door QE is het referentiekader voor wat ‘gepaste’ lange rentes zijn, grondig veranderd. Toch blijft de vraag: wat ‘betekent’ het wanneer investeerders zich tevredenstellen met een Amerikaanse en Duitse 10-j rente respectievelijk 1.15% of -0.44%? Het signaal vanuit de reële rentes doet nog meer vragen oprijzen (respectievelijk -1.10% VS; -1.8% Duitsland!!). Het absolute niveau is één factor. Het feit dat die reële rente op dit punt in de economische cyclus terugvalt tot (of zelfs beneden) de niveaus van de topdagen van de crisis, blijft een teken van diepgewortelde onzekerheid.  
 
De aangevoerde verklaringen voor die twijfel zijn veelvoudig maar vaak ook hypothetisch. Wat is de potentiële impact van nieuwe coronavarianten op het economisch potentieel op korte, maar ook op iets langere termijn? Ligt de cyclische groeipiek nu al achter ons? Wat kan (bijkomende) fiscale en monetaire stimulus nog doen? Die laatste wil, ter ondersteuning van de groei, de inflatie en -verwachtingen optillen. Zeker op korte termijn lijkt dat te lukken. Maar nu we zo ver zijn, hoe blij moet dit ons maken? Zijn hogere grondstoffenprijzen en stijgende prijzen voor goederen omwille van aanbodbeperkingen misschien deels ook een hypotheek op, eerder dan een steun voor de groei? Gaat dat bijdragen tot hogere tewerkstelling en hogere lonen? Daar was het toch allemaal om te doen. En als dit niet zo duidelijk meer is, wat moeten de centrale banken dan doen? Zich houden aan de verhaallijn dat een tijdelijk hogere inflatie uiteindelijk wel helpt of de aanpak misschien toch maar iets bijsturen? In dit verband rijst ook de vraag hoe blij de centrale banken nog kunnen zijn met de fors vlakkere rentecurves en de absoluut lage rentes. Lage rentes en soepele monetaire condities kunnen de groei ondersteunen, maar wat als die het resultaat zijn van toenemende groeitwijfel? De ECB (straks) en de Fed (volgende week) krijgen een kans om hun licht te laten schijnen over de recente ontwikkelingen. Het zou ons verbazen dat zij een pasklare en voor de markt aanvaardbare oplossing hebben. De weg naar vertrouwensherstel wordt lang en mogelijk hobbelig. 

Als voornaamste barometer houden we vooral de rentegrafieken in het oog. Een herstel van de Amerikaanse 10-j rente boven 1.42%/45% en van de Duitse 10-j rente boven -0.30% kan een indicatie zijn dat de groeipaniek wegebt. Ook hier een ‘maar’. Het mag waarschijnlijk weer niet te snel gaan om het evenwicht op bijvoorbeeld de beurzen en voor andere risico-activa niet te verstoren. De lat voor de nieuwe communicatiestrategie van de centrale banken (ECB en Fed) ligt hoog. 

Figuur - 10-j rente VS: op zoek naar een ‘rustpunt’ 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.