Monday blues slaat krater in de rentes

De markten: kort op de bal

Markten likken vandaag de wonden

Iedereen stapt al eens met het verkeerde been uit bed maar de markten gisteren waren ronduit chagrijnig. Alles met een vleugje risico vloog over de tuinbank en werd geruild voor een veiliger alternatief. Prijzen van cyclische grondstoffen zoals koper en olie kelderen respectievelijk met 3 en 7%. De rentemarkten stortten tot 10 basispunten naar beneden in de VS en ongeveer de helft daarvan in Duitsland. De rentes bereikten het omslagpunt voor de beurzen: de huidige of nog lagere niveaus zijn nu niet meer gunstig voor aandelen en andere risicovolle activa, het is veeleer een motie van wantrouwen in economie. Indices in Europa trokken 3% lager. Voor de VS spreken we van -1% voor de rentegevoelige Nasdaq tot meer dan 2% in de min voor de conjunctuur-sensitieve Dow Jones. Op de wisselmarkt profileerde de yen zich als veilige haven bij uitstek. De dollar deed het niet slecht. Toch was de prestatie t.o.v. de euro matig. EUR/USD handhaafde zich rond 1,18. Oorzaken zijn in essentie te herleiden tot twijfels over groei. Dat volgt dan weer uit vrees voor een vertraging na het bereiken van de groeipiek eerder dit jaar, voor een beleidsvergissing door de Fed door de rente te snel te willen verhogen (zoals de laatste dot plot suggereerde), voor ontsporende (grondstoffen)inflatie die het herstel ondermijnen, voor hernieuwde lockdowns omwille van de snel verspreidende deltavariant of een combinatie van het voorgaande. Bovendien versterken enkele technische factoren zoals verminderde (zomer)liquiditeit en een éénzijdig gepositioneerde markt de bewegingen.

Vandaag was het afwachten of die agressieve herpositionering zich doorzette. Niet zozeer omwille van de drukbezette kalender die een mogelijke kentering kon inluiden, maar vooral omdat sommige deelmarkten, waaronder de Amerikaanse rentemarkt, zich kortbij cruciale technische referenties bevinden. De tienjaarsrente in VS brak gisteren bijvoorbeeld door de 1,21%-steun richting 1,1855%, de tussentijdse januari-top. Voor de markt hoeft het voorlopig niet al te ver meer te gaan. De lange Amerikaanse rentes stabiliseren, al is het ook niet meer dan dat. In Duitsland gaat de beweging vandaag wel nog lustig door. Rentes brokkelen opnieuw 3-4 bpn af op het lange eind van de curve. Vanuit technisch oogpunt was daar nog ruimte voor met de steunzone rond -0,42% (10j.). De Europese tienjaars-swaprente zoekt verder het negatief gebied op. Mogelijk speelt er ook wat nervositeit in de aanloop naar een wellicht belangrijke ECB-beleidsvergadering komende donderdag. Daarin geeft de centrale bank wat meer duiding i.v.m. de praktische gevolgen van de recente strategiewijziging. De Europese beurzen herstellen tussen 0,5-1%. EUR/USD kampt met renteverschillen in het voordeel van de greenback en geeft momenteel toch de 1,18 big figure op.

Duitse tienjaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.