Belgische schatkist haalt €6 miljard op dankzij nieuwe obligatie-uitgifte

De markten: kort op de bal

Totale financieringsbehoefte via obligaties bedraagt dit jaar €28 miljard

Flag Belgium

De eerste veiling van Belgische overheidsobligaties van het jaar was meteen een schot in de roos. De Belgische schatkist lanceerde vandaag een nieuwe obligatie met een looptijd van 10 jaar (Jun2029). De belangstelling was enorm, getuige het orderboek ten bedrage van €28.5 miljard. Dankzij die grote vraag kon de schatkist €6 miljard plaatsen in de markt, iets meer dan het gemiddelde uitgiftebedrag voor overheidsobligaties de voorbije jaren (€5 miljard). Initieel bood de schatkist een rendement aan van 11 basispunten boven de swaprente aan, maar dankzij de hoge vraag zakte die premie tot 8 basispunten. Concreet betaalt het Federaal Agentschap van de Schuld waarschijnlijk een rendement rond 0.89%.

Dankzij deze uitgifte heeft de Schatkist direct een mooie voorsprong genomen. Ze wil dit jaar in totaal voor €28 miljard aan overheidsobligaties veilen om het begrotingstekort en de obligaties die op vervaldag komen te financieren. De overige €22 miljard moeten komen via de regelmatige maandelijkse veilingen van bestaande obligaties en via nog 1 extra nieuwe uitgifte. In het huidige gunstige renteklimaat zal die waarschijnlijk een looptijd hebben van minstens 15 jaar. Op basis van de huidige uitstaande schuld vermoeden we dat de schatkist zelfs een nog langere looptijd zal prefereren (>= 20 jaar).

 

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.