Hogere Britse inflatie blaast normalisatiedebat binnen de BoE nieuw leven in

De markten: kort op de bal

Pond profiteer(t)(de) lichtjes 

vlagecUK

Op de beleidsvergaderingen in mei en juni zette de Bank of England zich in het kamp van de centrale banken die de inflatie vooral zien als tijdelijk. Bailey en co lieten zich dan ook vooral leiden door het voorzichtigheidsprincipe. Ze wilden niet het risico lopen om het herstel vroegtijdig af te remmen. 

Deze week kregen we met de prijsdata gisteren en de arbeidsmarktdata vanmorgen belangrijke input voor de beleidsvergadering van 5 augustus, waar de BoE opnieuw beschikt over een uitgebreid beleidsrapport. Een kans dus om het beleid of op zijn minst de ‘forward guidance’ over het beleid bij te sturen indien nodig.

De arbeidsmarkt data vanmorgen waren kort bij de verwachting: werkloosheidsgraad 4.8%, lagere werkloosheidsaanvragen maar ook een iets lagere jobgroei dan verwacht. De lonen stijgen wel aanzienlijk (6.6% Y/Y) maar dit cijfer is moeilijk te interpreteren omwille van de langere lonen vorig jaar en de veranderende samenstelling van de groep mensen die aan het werk bleef gedurende de pandemie. Jobdata afgeleid uit belastingstatistieken toonden wel forse jobgroei in juni. De inflatiecijfers gisteren waren wel duidelijk: hoger dan verwacht. De algemene inflatie steeg van 2.1% j/j in mei tot 2.5% in juni. De kerninflatie trok aan tot 2.3%. 

Dat rapport werd in de loop van de dag gevolgd door commentaren vanuit de Bank of England. Vice gouverneur Ramsden, iemand die normaal gezien wordt als ‘middenfiguur‘ wordt iets alerter in verband met de recente inflatie-opstoot. De inflatie kan later dit jaar een piek bereiken in de buurt van 4.0%. De Bank of England sprak tot nu eerder van iets boven 3%. Ramsden toonde zich ook iets positiever over het herstel en de arbeidsmarkt. Hij verwacht dat dat economie mogelijk al dit kwartaal terugkeert naar het niveau van voor corona. Mogelijk is de Britse economie al korter bij volledige capaciteitsbezetting dan tot nu verwacht. Kortom, het debat over een eventuele beleidsnormalisatie mag op zijn minst starten. Een ander raadslid, Cunliffe, wilde zich nog niet uitspreken over het eventueel meer blijvende karakter van de inflatie-opstoot. Dit moet in de mate van het mogelijke uitgeklaard worden in de nieuwe vooruitzichten van augustus. Gelijkaardige commentaren kwamen er ook van BoE-voorzitter Bailey vanmorgen.  

Voor het pond blijft het debat over de eventuele start van de beleidsnormalisatie door de Bank of England een soort ‘processie van Echternach’. De Bank of England loopt mogelijk iets voorop op de ECB. De obligatie-aankopen stoppen normaal gezien ten laatste eind dit jaar. De markt houdt ondertussen rekening met een eerste mogelijke renteverhoging in de tweede helft van volgend jaar, al kan de bank natuurlijk met stapjes van minder dan 0.25% starten. Het pond profiteerde gisteren aanvankelijk na de hoger dan verwachte Britse inflatiecijfers. Even zag het er naar uit dat de steun van 0.8530 definitief zou worden doorbroken en dat het jaardieptepunt van 0.8472 in het vizier zou komen. Vanmorgen zijn het, wat het pond betreft, alweer de gekende ‘twee stapjes’ terug. EUR/GBP noteert opnieuw nabij 0.8550. Toch geven we Britse munt op kort termijn nog steeds licht het voordeel van de twijfel tegen de euro.

Figuur - EUR/GBP: pond (langzaam maar zeker?) iets sterker  

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.