Voorlopig geen Chinese groeipaniek

De markten: kort op de bal

Yuan in rustiger vaarwater  

Vorige week verlaagde de Chinese centrale bank onverwacht de reserveverplichting voor de banken waardoor bijkomend kapitaal werd vrijgemaakt om de kredietverlening te ondersteunen. De maatregel kwam vrij onverwacht. Met de groeicijfers voor het tweede kwartaal in het vooruitzicht, zorgde die voor speculatie dat de economie mogelijk aan momentum dreigde de verliezen. 

Die groeicijfers die vanmorgen bekend werden gemaakt waren alvast niet dramatisch. De jaar-op-jaar cijfers dalen fors, maar dat is in de eerste plaats een ‘technisch’ basiseffect. De actuele cijfers worden vanaf nu vergeleken met een hoger referentiepunt vorig jaar, toen de economie het dieptepunt van het eerste kwartaal achter zich liet. De activiteit in het tweede kwartaal lag 7.9% boven hetzelfde niveau vorig jaar. De markt rekenende op 8.0%. Dat heeft onder meer te maken met een licht neerwaartse bijstelling van de groei voor het eerste kwartaal (0.4% kw/kw). Op kwartaalbasis was die groei zelfs iets sterker (1.3% kw/kw vs 1.0% verwacht). Ook de gemiddelde groei over de voorbije twee jaar, een manier om de terugval vorig jaar omwille van corona uit de vergelijkingsbasis te halen, verbeterde van 5.0% tot 5.5%. Geen echt negatieve verrassing dus. 

Dezelfde boodschap kwam ook van een reeks maandcijfers voor juni die tegelijkertijd bekend werden gemaakt. De industriële productie was kort bij de verwachtingen (8.3% j/j) in juni. Productie voor de medische sector, technologie en elektrische apparaten blijft sterk. Textiel en de autosector hebben de moelijker. Ook bemoedigend, de kleinhandel, de tot nu wat achterblijft in het economisch herstel, deed het ondanks de onzekerheid in verband met plaatselijke opstoten in het virus, beter dan verwacht. (12.1% j/j). 

De conclusie is dat Chinese economie aan groeimomentum verliest na het V-vormig herstel na de corona-recessie. Voorlopig is die vertraging echter niet meer dan een logische terugkeer richting een meer normale groeidynamiek. De accommoderende aanpak van de Chinese autoriteiten (PBOC RRR-verlaging vorige week) lijkt in dit opzicht eerder preventieve actie om eventuele hobbels in het herstel te beperkten, eerder dan een reactie op een onverwacht forse terugval.  

De Chinese beurzen doen het vanmorgen alvast goed (CSI 300 +0.90%) in een ietwat verdeeld Aziatisch beurslandschap. De yuan versterkt lichtjes tot USD/CNY 6.46, al heeft dit waarschijnlijk ook deels te maken met een algemeen iets zwakkere dollar na de ‘softe’ commentaren van Fed-voorzitter Powell gisteren voor het Congres. USD/CNY 6.45 is de bodem van een korte-termijn consolidatiekanaal. Een breuk zou het beeld voor de yuan opnieuw iets verbeteren, al kan dit soort nieuws natuurlijk even goed komen vanuit de USD-kant van de vergelijking. 

Figuur - USD/CNY: Wait-and-see modus van zowel Fed als PBOC houdt ook yuan en dollar in evenwicht

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.