OPEC bereikt dan toch akkoord

De markten: kort op de bal

VAE halen slag thuis

vlagecolie

De belangrijkste olie-exporterende landen, OPEC+, hielden begin deze maand een reguliere vergadering. De bedoeling was om de in voege zijnde productiebeperkingen vanaf augustus tot en met december elke maand met 400 000 vaten per dag af te bouwen. De olieprijzen verstevigden sinds het dieptepunt van de coronacrisis aanzienlijk, in die mate zelfs dat ze het economisch herstel dreigden te ondermijnen. Dat is voor niemand goed, ook niet voor OPEC+. Zoals dat dikwijls gaat, overleggen eerst de twee grootmachten Saudi-Arabië en Rusland. Het principeakkoord dat zij bereiken, krijgt van de andere leden groen licht, meestal zonder noemenswaardig protest. Meestal, niet altijd. De Verenigde Arabische Emiraten lagen vorige keer dwars. Hoeveel elk lid van de OPEC bijkomend mag oppompen, is een functie van de productiecapaciteit zoals die was in het jaar 2018. Ondertussen investeerden de VAE wel massaal in die capaciteit. Het land zou daardoor verhoudingsgewijs minder extra vaten op de markt mogen brengen en dat vindt het oneerlijk. Dat is des te meer zo als het algemene kader voor de productiebeperkingen nog eens in de tijd verlengd zou worden van eind april 2022 tot eind volgend jaar, zoals opgenomen in het principeakkoord. Zonder unanimiteit is er geen akkoord en dus schortte OPEC+ de vergadering begin deze maand op.

Ondertussen bereikte OPEC dan toch een akkoord. De VAE haalden hun slag thuis en zien de productiebasis verhoogd van 3,17 miljoen vaten tot 3,65 miljoen. Een niet onaardige stijging van 15%. In ruil geeft het land zijn fiat voor de eerder besproken afbouw van de productiebeperkingen én de verlenging van het kader waarin die plaatsvinden tot december 2022. De voltallige club komt nu een dezer dagen samen om de deal af te ronden.

Olie profiteert en overwint eerdere verliezen van vandaag nadat het akkoord bekend raakte. De prijs van het zwarte goud noteert in de buurt van $76. Dat oogt wat tegenstrijdig: er volgt meer aanbod en de prijs stijgt. Wat we nu zien is wellicht het uitprijzen van een risicopremie voor de toegenomen onzekerheid. Dat verklaart meteen ook de daling van de olieprijs net na de mislukte OPEC-bijeenkomst.

Brentolie ($/vat)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.