Poolse centrale bank houdt alles bij het oude

De markten: kort op de bal

Verwachte groei en inflatie worden opgetrokken

De Nationale Bank van Polen (NBP) hield gisteren de beleidsrente stabiel op 0,1%. Ze blijft verder overheidsobligaties kopen om de lange rentes te drukken en het herstel te ondersteunen. Over dat herstel klinkt de NBP overigens helemaal niet zo negatief. “Varianten van het virus” zijn net zoals bij haar collega’s de grootste bedreiging voor de groei maar al bij al ziet het er goed uit. De industriële sector draait goed, de dienstensector profiteert van de opheffing van de gezondheidsmaatregelen en de tewerkstelling groeit. In de nieuwe groeiprognoses gaat de NBP uit van een veel mooiere groei, zeker voor dit jaar, in vergelijking met de maart-voorspellingen. Het BBP zwelt in 2021 vermoedelijk aan met 5% (+1ppt) en blijft goed boeren met ongeveer eenzelfde groeivoet voor 2022 en 2023 (quasi onveranderd t.o.v. maart). De mening over inflatie is wat de NBP onderscheidt van haar dichtere collega’s in Hongarije en Tsjechië. Die blijft voorlopig vooral een tijdelijk fenomeen, gedreven door een opstoot van grondstofprijzen (o.a. olie), fricties in de aanvoerkettingen en andere factoren waar het monetair beleid geen grip op heeft. De NBP maakt zich weinig zorgen, ook al verwacht ze dat inflatie de komende maanden boven de aanvaardbare grens zal uitstijgen én trok ze de verwachte prijsevolutie voor de komende jaren stevig op. Gouverneur Glapinski en co streven naar een doelstelling van 2,5% met een tolerantiemarge van 1ppt langs weerszijden. Inflatie voor dit jaar wordt verwacht op 4,1% (+1ppt), 3,3% voor 2022 (+0,5ppt) en 3,3% (+0,15 ppt) voor 2023.

De groei ondersteunen blijft m.a.w. de topprioriteit voor de NBP. Ze herhaalt het belang van de zloty voor het herstel en behoudt interventies op de wisselmarkt als mogelijk beleidsinstrument. De kans dat ze dit op korte termijn zal gebruiken, schatten we klein in. Zo noteert de zloty, onder invloed van de opstoot van groeionzekerheid de afgelopen dagen, inmiddels rond EUR/PLN4,55. Dat is kortbij de niveaus van afgelopen december nadat de NBP ingreep op de wisselmarkt om de in hun ogen te sterke zloty af te remmen. Ondertussen veranderde de situatie danig en loopt de vaccinatiecampagne in Polen behoorlijk vlot waardoor het land de besmettingen nog steeds goed onder controle heeft. De zloty noteert m.a.w. zwak. Meer zelfs, de munt deprecieert best niet al te stevig meer want dat riskeert dan weer een meer hardnekkige inflatoire spiraal à la Hongarije op gang te trekken.

EUR/PLN

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.