Groeionzekerheid, blijkbaar ook in China

De markten: kort op de bal

Mogelijk geen afbouw, maar een uitbreiding van de monetaire stimulus  

Ondank meestal nog steeds meer dan aanvaardbare economisch data vanuit de belangrijkste economieën, groeide in de markten de voorbij weken en dagen de onrust/onzekerheid over de kracht van het herstel na de initieel forse activiteitsopsrong als gevolg van de heropening van de economie post corona. Die onzekerheid uitte zich onder meer in fors vlakkere rentecurves.

Die groeionzekerheid is niet enkel een topic voor de VS of Europa. Ook de Chinese regering maakt zich blijkbaar zorgen. China liep tot nu toe voorop in het economisch herstel. Dat leidde echter ook tot groeipijnen. Onder meer de stijging van de grondstoffenprijzen dreigt het herstel te bemoeilijken. De Chinese overheid nam dan ook al maatregelen om onnodige prijsstijgingen van bijvoorbeeld grondstoffen te temperen door voorraden vrij te geven en speculatie tegen te gaan. Toch toonden onder meer de PMI-vertrouwensindicatoren voor de maand juni een afbrokkelend groeimomentum, zowel voor de verwerkende nijverheid als voor de dienstensector. 

In deze context kwam er een opvallende actie van de Chinese regering. In het communiqué na een kabinetsvergadering gaf de regering aan dat de Chinese centrale bank (PBOC) mogelijk de ratio voor de reserveverplichtingen (RRR) van de banken verder kan verlagen. De reserveverplichting is de facto het preferente beleidsinstrument van de PBOC. De regering hoopt dat het helpt om activiteit te ondersteunen en de impact van hogere grondstoffenprijzen voor kleine bedrijven kan temperen. Het communiqué gaat uit van de regering en het is niet per definitie zo dat de centrale bank die vraag inwilligt. De PBOC probeert al een hele tijd een juiste balans te vinden tussen het op koers houden van de groei enerzijds en het voorkomen van financiële onevenwichten (te hoge schuldopbouw) anderzijds. Het feit dat de regering de optie van een RRR-versoepeling overweegt, doet markt vermoeden dat er mogelijk minder goed economische nieuws op komst is. Een RRR-verlaging is meer dan bijvoorbeeld het bijsturen van een tijdelijke verstoring van de marktliquiditeit. Het betreft een echte monetaire versoepeling. Zo kijkt de markt met meer dan gemiddelde aandacht uit naar de groeicijfers voor het tweede kwartaal die volgende week worden bekend gemaakt. 

Een eventuele nieuwe versoepeling door de PBOC is uiteraard in de eerste plaats van belang voor de Chinese markten. De 10-j overheidsrente test vanmorgen alvast de psychologische kaap van 3.0%. De yuan verzwakt, zij het lichtjes, tegen de dollar (USD/CNY 6.48). De Chinese beurs daalt 1.0% (CSI 300). In Hong Kong loopt het verlies op tot bijna 3.0%. De groeionzekerheid in China helpt natuurlijk ook niet om de markten in de Europa en de VS gerust te stellen. We zijn vanmorgen gestart met een echte risk-off (lagere beurzen en een verdere daling van de obligatierentes). Op de wisselmarkt neemt vooral de yen zijn rol van veilige haven op. USD/JPY zakt beneden 110. De euro kan de schade voorlopig beperken en probeert zelfs opnieuw boven EUR/USD 1.18 post te vatten.  

Figuur - 10-j rente op Chinese overheidsobligaties valt terug tot 3.0%   

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.