Amerikaanse inflatie naar 5%!

De markten: kort op de bal

Rentes op zoek naar een bodem na recente daling  

Vorige maand was de opsprong van de Amerikaanse inflatie tot 4.20% j/j zowat het orgelpunt van de inflatiehype die toen de markten regeerde. De rentes veerden op en de inflatieverwachtingen zetten cyclische toppen. Inflatie bleef daarna nog steeds ‘talk of de town’ maar de spanning op de markten bekoelde. Sommigen zien het als een adempauze. Anderen beschouwden als een teken dat de markt de Fed (en andere centrale bankiers) volgenden in hun analyse dat minstens een groot deel van de opstoot tijdelijk is. Ook de stabilisatie/beperkte correctie van sommige grondstoffen temperde het inflatiedebat. De Amerikaanse CPI inflatie voor mei bood een nieuwe reality check, zowel in verband met de effectieve prijsdynamiek als met de appreciatie van de markt. 

De feiten. De Amerikaanse consument betaalde voor het geheel van zijn bestedingskorf in mei 0.6% meer dan in april. Vergeleken met vorig jaar moest hij op de kop 5% meer neertellen, de sterkste stijging sinds 2008. De marktconsensus verwachte een CPI-stijging met 4.7%. Ook de kerninflatie, die geen rekening houdt met de volatiele voedsel- en energieprijzen steeg sneller dan verwacht, 0.7% M/M en 3.8% j/j (3.5% verwacht). Naar productgroepen toe stellen we een opvallende stijging voor transport (2.1% m/m, met onder meer tweedehandsauto’s +7.3%), maar ook voor kleding (1.2%) en grondstoffen (1.1%) vast. Ook de kost voor huisvesting (0.4% m/m) blijft gestaag stijgen. 

Vanuit marktoogpunt was de vraag of een inflatie van 5% de Fed (iets meer) in de richting van het debat over de afbouw van de monetaire stimulus kan duwen. De daling van de lange rentes de voorbije dagen, toonde dat markten niet echt geneigd waren om op een snelle afbouw voorop te lopen. In een eerste reactie na het inflatierapport stijgen de Amerikaans lange rentes (5 tot30-j) 3 à 4 bpn. De Amerikaanse 10 -j rente probeert opnieuw boven de kaap van 1.50% post te vatten. Dat is iets, maar de markt is blijkbaar toch niet overtuigd dat dit de Fed er echt zal toe aanzetten om haar retoriek van een ‘grotendeels tijdelijke inflatie’ op een betekenisvolle manier bij te sturen. Eerst zien en dan geloven. Volgend week woensdag is de Fed terug aan zet. Ook de wisselmarkt trekt voorlopig geen blijvende conclusies. EUR/USD springt op en neer in de buurt van 1.2175. Hier houdt de markt natuurlijk ook de andere kant van de vergelijking in het oog: de ECB-beleidsbeslissing en persconferentie.

Figuur - Amerikaanse 10-j rente: bodem handelsband gered door de (inflatie)bel? 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.