Hongaarse inflatie stabiel op 5.1% in mei

De markten: kort op de bal

MNB blijft onder druk om op te treden 

Hoever mag de tijdelijke inflatie-overshoot gaan alvorens de centrale banken (eventueel met tegenzin) toch in actie moeten schieten? Zeker in een aantal centraal Europese landen kunnen we die vraag niet meer uit de weg gaan. Hongarije is koploper.

De Hongaarse algemene inflatie klokte in mei af op 5.1% j/j. De markt vreesde een versnelling tot 5.3%. Toch blijft de inflatie daarmee ver boven de doelzone van de Hongaarse centrale bank (MNB) (3.0% met een toegestane afwijking van +/- 1.0%). 2.2 procentpunt van die stijging komt nog steeds op rekening van brandstoffen en energie. Verschillende indicatoren i.v.m. de onderliggende inflatie lopen ook verder op. In haar analyse wijst de MNB op een versnelling van de ‘marktgebonden’ diensteninflatie (0.6% m/m) die ze vooral toeschrijft aan hogere prijzen in de horeca. Ook goederenprijzen blijven stijgen. Voedselprijzen en gereguleerde prijzen hadden vorige maand minder impact.  

De Hongaarse centrale bank toonde zich de voorbije maanden al maar gevoeliger voor de oplopende inflatie. Op 22 juni beraadt de MNB zich opnieuw over haar beleid. Ze beschikt dan over nieuwe groei- en inflatievooruitzichten. Die zullen waarschijnlijk opwaarts worden bijgesteld en dat kan het startschot beteken voor een monetaire verstrakking. De officiële beleidsrente bedraagt nu 0.60%, maar onder meer om een verzwakking van de munt te voorkomen werd de wekelijkse deposito rente vorig jaar al opgetrokken tot 0.75%. KBC gaat uit van een renteverhoging later deze maand. De vraag is vooral hoeveel. Een verhoging van zowel de basisrente als de 1-weeks deposito rente tot 0.90% is mogelijk. Die kunnen gevolgd worden door meer beperkte ‘opvolgingsverhogingen’ (15 bp) in de daaropvolgende maanden, alles uiteraard in functie van de inflatieontwikkeling. 

De signalen vanuit de MNB dat ze inflatie ernstig neemt en wil optreden gaven de forint sinds april een stevig duwtje in de rug. De recente ontspanning op de globale rentemarkten en de lage algemene volatiliteit spelen verder in het voordeel van de forint (en andere regionale munten). Het perspectief op MNB-rentesteun kan de forint voorlopig sterk houden, zeker als de MNB sneller zou schakelen dan tot nu verwacht. Op iets langere termijn zal de MNB echter ook de groei niet nodeloos afremmen. In dit verband blijven de aankopen van obligaties tot nader bericht doorgaan al zal de enveloppe van HUF 3000 mld waarschijnlijk niet verder worden optrokken. EUR/HUF nadert de bodem van het zijwaarts kanaal tussen 370 en 343. Die laatste is een belangrijke weerstand voor de forint. Vanaf dat niveau worden verdere winsten mogelijk moelijker, ook al omdat de versteviging van de munt dan steeds meer helpt om de inflatie in te tomen, wat de MNB later dit jaar mogelijk wat ademruimte geeft.  

Figuur - EUR/HUF nadert bodem van zijwaartse handelsband. 343 is een belangrijk ijkpunt.  

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.